Infekcja hemofilna (CIB) jest wywołana przez bakterię zwaną Haemophilus influenzae , różdżka Afanasjew-Pfeiffer. Infekcja jest zwykle przenoszona przez unoszące się w powietrzu kropelki i przez gospodarstwo domowe i zazwyczaj wpływa na narządy oddechowe, w ciężkich przypadkach na ośrodkowy układ nerwowy, a także tworzy ogniska zapalne w całym ciele. Najczęściej dzieci w wieku 4-6 lat są narażone na choroby, szczególnie te, które uczęszczają do przedszkoli. Mają infekcję hemofilną w postaci powszechnej ostrej choroby układu oddechowego, zapalenia ucha, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowych, a nawet sepsy. Leczenie chorych jest raczej trudne, ponieważ infekcja jest oporna na antybiotyki. Właśnie dlatego infekcja CIB powoduje zwrócenie uwagi lekarzy, którzy znaleźli sposób na stworzenie szczepionki przeciwko infekcji hemofilnej. Powinno to zmniejszyć częstość występowania ODS u dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych oraz ryzyko zapalenia opon mózgowych i zapalenia płuc i niemowląt.

Szczepienia przeciwko zakażeniu hemofilnemu

Do chwili obecnej w naszym kraju przeprowadza się szczepienia przeciwko infekcji Hib. Zasadniczo stosuje się 2 zarejestrowane szczepionki polisacharydowe typu b. Jest to ustawa HIB, stworzona przez francuskie laboratorium Sanofi Pasteur. Druga opcja jest znana wielu rodzicom. Pentax - kompleksowa szczepionka DTP, która jest również zapobieganiem tężcowi, kokluszowi, błonicy i zapaleniu polem winylowym.

Szczepienia w przypadku zakażenia hemofilnego przeprowadza się w trzech dawkach. Dziecko ma zwykle pierwsze zastrzyk w wieku trzech miesięcy. Drugą dawkę szczepionki należy podać po osiągnięciu wieku 4,5 miesiąca. Trzecie szczepienie wykonuje pół-roczne dziecko. Ponowne szczepienie wykonuje się zwykle w wieku 18 miesięcy. Zdarzają się częste przypadki wycofania dziecka ze szczepień ze względów zdrowotnych. Dzieci w wieku do jednego roku są zwykle szczepione co sześć tygodni. Dzieci w wieku 1-5 lat będą potrzebowały tylko jednorazowego wstrzyknięcia szczepionki. Wprowadzić szczepionkę w przednio-boczną część uda dzieciom poniżej drugiego roku życia. Starsze dzieci są zaszczepione w okolicy mięśnia naramiennego, to jest w ramieniu.

W przypadku szczepienia przeciwko zakażeniu hemofilnemu przeciwwskazaniem jest alergia na toksoid tężca, który jest składnikiem szczepionki. Białko to dodaje się do szczepionki w celu zwiększenia jej skuteczności. Przeciwwskazaniem do szczepienia są również choroby przewlekłe lub ostre, encefatia, drgawki, a także nadmierne reakcje organizmu dziecka na poprzednie zastrzyki.

Szczepienia przeciwko zakażeniu hemofilnemu - skutki

W większości przypadków szczepienie przeciwko zakażeniu hemofilią jest łatwo tolerowane. Dlatego jest łączony z innymi szczepionkami w DTP. Skutki uboczne, które występują w szczepionkach hemofilnych, obejmują reakcję w miejscu wstrzyknięcia i wzrost temperatury ciała dziecka.

Jeśli mówimy o lokalnej reakcji szczepienia przeciwko zakażeniu hemofilnemu, zwykle objawia się zaczerwienieniem i zagęszczeniem obszaru skóry, w którym podawano szczepionkę. Były też bolesne szczepienie przeciwko infekcji hemofilnej odczucia w miejscu wstrzyknięcia. Ta reakcja jest typowa dla 5-9% zaszczepionych dzieci.

Temperatura, która powstaje po szczepieniach hemofilnych, obserwuje się u zaledwie 1% zaszczepionych dzieci. Z reguły nie osiąga wysokiej wydajności i nie przeszkadza rodzicom. Ogólnie rzecz biorąc, takie opisane działania niepożądane nie wymagają żadnego leczenia i ustępują same po kilku dniach.

Wraz z wprowadzeniem szczepień przeciwko infekcjom wywołanym hemofilią możliwe są powikłania tylko wtedy, gdy dziecko ma alergię na toksoid tężca. W takim przypadku zaszczepione dziecko będzie potrzebowało pomocy medycznej.