Grafologia to sztuka definiowania charakteru za pomocą pisma ręcznego i bez skomplikowanych testów, ale łatwo i łatwo rzucając tylko jedno szybkie spojrzenie. Nawet powierzchowne studiowanie tej nauki pozwoli ci zrozumieć ludzi znacznie lepiej iw prosty i łatwy sposób. Zajmuje się pismami grafologicznymi, malowaniem, pisaniem listów, pisaniem liczb i podstawowymi wzorcami, które można zastosować w praktyce.

Podstawy grafologii

Ogólnie rzecz biorąc, grafologia wskazuje na psychologię osoby i istnieją pewne wzorce, których szczegóły pisma ręcznego są powiązane z jednym lub innym elementem postaci:

 1. Geometryczny wzór litery, która jest reprezentowana przez linie, linie, pola, mówi o woli i energii osoby.
 2. Jakakolwiek przesada w elementach listu, taka jak bardzo duże lub bardzo małe pismo odręczne, nadmiernie rozbudowane wielkie litery, ornateness, sugeruje, że osoba cierpi z powodu braku uwagi.
 3. Faliste linie są charakterystyczne dla tych, którzy mają pomysłowy umysł.
 4. Kątowość pisma mówi o twardości i wytrwałości, ale zaokrąglone linie wskazują na spokój.

To tylko podstawy analizy, nauka jako całość zwraca uwagę na najmniejsze i najróżniejsze detale.

Praktyczna grafologia

Podczas studiowania testu grafologia sygnatur z reguły wzywa do zwrócenia uwagi na niektóre jasne detale, które charakteryzują daną osobę. W szkole podstawowej każdy uczy się pisać w ten sam sposób, jednak z wiekiem pismo ręczne zyskuje szczególne cechy i osobowość - i powinno się je skoncentrować.

 1. Duże pismo mówi o chęci maksymalizacji ich osobowości. Ci ludzie nie potrzebują rutyny, starają się wypełnić życie wydarzeniami. Duży tekst mówi o rozwiniętym poczuciu własnej wartości, tendencji do życia na dużą skalę, a co za tym idzie, niepraktyczności. Tacy ludzie często zawyżają poczucie własnej wartości, są samolubni, samolubni i nieskrępowani w komunikacji.
 2. Małe pismo wskazuje na powściągliwą, skrytą, ostrożną osobę.
 3. Skompresowany charakter pisma, w którym litery są umieszczone blisko siebie, pokazuje osobę rozważną i oszczędną.
 4. Płynne, piorunujące pismo jest wskaźnikiem przedsiębiorczego człowieka, aktywnego, łatwo dostosowującego się do sytuacji.
 5. Nierówne pisanie, przy zmianie wielkości liter, nachylenia lub kierunku linii, wskazuje na zwiększoną pobudliwość, nierównomierność zachowania.
 6. Wyraźne i wyraźne, zgrabne pismo bez zbytniej staranności i silnej presji wskazuje na zrównoważoną osobę, która jest nieodłączna w niezmienności poglądów i szacunku dla ludzi.
 7. Jasne, pełne litery, małe lub kanciaste litery są oznaką ogólnej wydajności biznesowej osoby.
 8. Pogrubione pismo, w którym słowa listu są umieszczone oddzielnie od siebie, mówi o słabej woli, braku charakteru.
 9. Ciągłe pisanie słów pokazuje osobę o wysokim poziomie odporności na stres.
 10. tekst grafologiczny
 11. Silna presja podczas pisania wskazuje na krytyczność, ambicję i wyraźną tendencję do pokazywania siły.
 12. Małe odstępy między słowami wskazują na nadmierne zainteresowanie innymi, a także brak poczucia dystansu.
 13. Przestrzenie na końcach linii, które pozostają ze względu na niechęć do zawijania słów, wskazują na tchórzostwo i nadmierną ostrożność.

Kierunek linii jest również ważny, gdy arkusz nie ma liniowanych linii: linie wznoszące mówią o inicjatywie, samodzielności; jeśli linie patrzą w dół, to osoba jest przygnębiona czymś, a jeśli linie są nierówne, oznacza to częstą zmianę nastroju.

Wszystkie te znaki w grafologii od dawna są interpretowane, a teoria zyskała dużą popularność, ponieważ analiza podąża za bardzo uderzającymi cechami, co ułatwia wykorzystanie wiedzy w praktyce.