Sam proces kształcenia jest bardzo złożony i składa się z wielu elementów. Dlatego funkcje edukacji są dość liczne i różne dla każdego z ich gatunków.

Ogólnie główne funkcje procesu edukacji pedagogicznej są następujące:

  1. Stworzenie określonych warunków dla formacji celowej, a także dalszy rozwój członków społeczeństwa, którzy zaspokajają ich potrzeby podczas procesu edukacyjnego.
  2. Zapewnienie trwałości życia społeczeństwu poprzez tłumaczenie kultury, które jest przyjmowane przez kolejne pokolenia, było stopniowo aktualizowane.
  3. Promowanie integracji aspiracji, a także relacji i działań poszczególnych członków społeczeństwa i ich dalszej harmonizacji.
  4. Adaptacja wszystkich członków społeczeństwa do stale zmieniającej się sytuacji społecznej.

Ponadto każdy rodzaj edukacji ma swoje specyficzne funkcje, wymieniamy tylko niektóre z nich.

Edukacja rodzinna

Główna funkcja edukacja rodzinna jest formowaniem dziecięcego pojęcia "rodziny", "matki", "ojca" i dalszego umacniania stosunków krwi. To w rodzinie dziecka powstają pierwsze koncepcje dotyczące wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, a rodzice mają wpływ na ustalanie priorytetów wśród nich.

Edukacja społeczna

Główna funkcja edukacja społeczna , jako zjawisko w ogólności, jest samym procesem socjalizacji. W trakcie swojego dziecka nawiązuje kontakty z rówieśnikami i przyjaciółmi poprzez stałą komunikację.

Edukacja religijna

Podstawą tego typu edukacji jest zasada świętości, w której główną rolę odgrywa komponent emocjonalny - z jego pomocą dziecko uczy się postrzegać i podążać za duchowymi i moralnymi wartościami swojej religii.

Istnieje możliwość określenia typów wychowania i powiązanych funkcji przez długi czas, ponieważ wychowanie jest procesem ciągłym, który rozpoczyna się od narodzin dziecka i trwa przez całe życie. Każda osoba ciągle czegoś się uczy i uczy innych, w tej interakcji jest istotą całej edukacji.