Powiedz mi, kto nie chciałby odwiedzić pięknej wyspy Cypru? Kto nie chciałby cieszyć się łagodnym śródziemnomorskim słońcem otoczonym przez wiele starożytnych zabytków? Ale najpierw będziemy wiedzieć, czy potrzebujesz wizy, aby dostać się na Cypr, czy nie.

Jaka wiza jest potrzebna na wycieczkę na Cypr?

Ponieważ ten słoneczny kraj jest członkiem Unii Europejskiej, wystarczy dostać się na Cypr Wiza Schengen . Czy masz to? Następnie idź naprzód!

Nie masz wizy Schengen, ale chcesz jak najszybciej dostać się na Cypr? Specjalnie dla obywateli rosyjskich i ukraińskich wyjątkowa okazja do odwiedzenia tej wyspy powstała dzięki wystawieniu pro-wiz online. Jest to wizy wstępna, dokument z uproszczoną procedurą rejestracji, którą na terytorium państwa wyspiarskiego zastąpi pieczątka wizowa. Ile kosztuje taka wiza na Cypr, pytasz. Jest całkowicie bezpłatny!

Aby go uzyskać, wystarczy wypełnić formularz w Internecie. Następnie, na adres e-mail wskazany w formularzu wniosku, otrzymasz list z odpowiedzią na papierze firmowym w rozmiarze A4. Tutaj musi być wydrukowany i zabrany ze sobą w podróż. Po przekroczeniu granicy Cypru ta ulotka zostanie zastąpiona pieczęcią w paszporcie. Ważność pro-wizy zostanie określona w formularzu. I możesz wejść na wyspę nawet w ostatnim dniu określonym w dokumencie. Pieczęć, którą nadal musisz umieścić.

jaka wiza jest potrzebna na Cyprze2

To prawda, że ​​ten dokument ma wiele ograniczeń. Możesz go używać raz na 90 dni.

W przypadku, gdy chcesz odwiedzić Cypr kilka razy w ciągu 90 dni, będziesz musiał wyprostować wizę w zwykłym tego słowa znaczeniu. A więc, jak uzyskać wizę na Cyprze.

Procedura uzyskania wizy na Cyprze nie różni się od otrzymania wizy do jakiegokolwiek kraju europejskiego. Konieczne jest jedynie zebranie i przesłanie do ambasady określonych dokumentów dotyczących wizy na Cypr.

  1. Międzynarodowy paszport . Data wygaśnięcia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed datą wyjazdu. Jeśli masz dziecko w paszporcie, zrób fotokopię tej strony;
  2. Zdjęcie 3x4. Ostatnio zdjęcia robione są bezpośrednio na miejscu, ale na pewno lepiej zrobić je wcześniej. Zdjęcia wymagają koloru, z wyraźnym obrazem, czerwonym okiem, jeśli trzeba je usunąć;
  3. Możesz ubiegać się o kwestionariusz bezpośrednio w ambasadzie lub wypełnić go z góry w Internecie.
  4. Odniesienie do miejsca pracy.

W przypadku obywateli w wieku emerytalnym należy dodatkowo sporządzić kopię świadectwa emerytalnego, aby uczniowie mogli pobrać zaświadczenie z uczelni lub innego miejsca studiów lub sporządzić kopię legitymacji studenckiej, a dla dziecka - kopię aktu urodzenia. Jeśli odejdzie bez opieki, musisz zająć się uzyskaniem zgody na pozostawienie matki i taty, poświadczonej notarialnie. Ponadto, to pozwolenie będzie wymagane od drugiego rodzica, jeśli dziecko pozostawi tylko jeden z nich. W takim dokumencie jaka wiza jest potrzebna Cyprowi należy umieścić miejsce i okres pobytu dziecka na terytorium obcego państwa.

Termin na wydanie wizy na Cypr wynosi tylko dwa dni. Jednak w rzadkich przypadkach ambasada może przedłużyć procedurę wydawania do 30 dni. Ponadto możesz poprosić o dokumenty inne niż wymienione powyżej lub zaprosić Cię do ambasady na rozmowę kwalifikacyjną.

Tak więc, dokumenty wizowe na Cypr są zbierane, przekazywane do ambasady, a po dwóch dniach wiza na wycieczkę na Cypr jest w twoich rękach! Spakuj walizki i udaj się na tę gościnną bajeczną wyspę.