Każda osoba rodzi się z wyjątkowymi zdolnościami, pewnymi skłonnościami do pewnych rodzajów aktywności i talentów. Kreatywny potencjał jednostki znajduje się w każdym, ale nie wszyscy dążą do jej rozwoju przez całe życie.

Kreatywność tworzy w umyśle wyobraźni człowieka, fantazji. Ten początek jest niczym innym jak pragnieniem nieustannego rozwoju, dążenia do przodu, osiągnięcia doskonałości. Rozwój potencjału twórczego osoby może prowadzić do nadaktywności ludzkiego mózgu, przewagi nieświadomości nad świadomością i, w wyniku połączenia kreatywności i inteligencji, może spowodować geniusz u człowieka.

Istota potencjału ludzkiego

Potencjał twórczy jednostki jest rodzajem jądra jego wewnętrznych sił, pomagając mu w samorealizacji. Niektóre cechy decydujące o jej potencjale są formowane genetycznie, niektóre - w okresie rozwoju dziecka, a reszta składnika pojawia się w różnych okresach ludzkiej aktywności.

Tak więc, pamięć osoby jest genetycznie ustanowiona, ostrość jego myślenia (w zależności od warunków dzieci i dalszego rozwoju, może się rozwinąć lub stać się nudna), jego fizyczne dane i temperament.

Warunki rozwoju potencjału twórczego danej osoby są wyodrębniane z dzieciństwa, kiedy obserwuje się kształtowanie głównych cech charakteru danej osoby i jej cechy psychologiczne, które determinują przyszły rozwój. Pod wpływem warunków życia pewne cechy i cechy psychiczne są wzmocnione lub osłabione, zmieniając się na lepsze lub na gorsze.

Uważa się, że struktura potencjału twórczego jednostki zależy od działalności człowieka i jest opisana przez pięć głównych potencjałów:

 1. Komunikatywny.
 2. Aksjologiczny.
 3. Epistemologiczne.
 4. Kreatywne.
 5. Potencjał artystyczny.
Jak rozwijać kreatywność?

Aby rozwinąć swój potencjał, musisz rozwinąć takie cechy jak:

 1. Inicjatywa.
 2. Możliwość poruszania się do przodu.
 3. Pewność siebie.
 4. Chęć maksymalnego wykorzystania możliwości.
 5. Aby zakończyć pracę zaczęło się do ostatecznego końca.

Rozwój technologiczny potencjału twórczego jednostki obejmuje takie podstawowe elementy jak:

 1. Diagnostyka poziomu rozwoju ludzkiej kreatywności.
 2. potencjał osobisty
 3. Motywacja osoby.
 4. Stworzenie warunków do pomyślnego rozwoju i dalszej realizacji osobistego potencjału.
 5. Kontrola jakości wykonania tej czynności.
 6. Sprawdzanie wyników zaplanowanych i otrzymanych meczów. Przegląd i analiza otrzymanych problemów.

Osoba, jeśli chce, jest zdolna, słuchając swojego wewnętrznego głosu, aby niezależnie znaleźć możliwości, działania, które pomogą mu w pełni ujawnić swój twórczy potencjał.