Polityka edukacyjna koncentruje się obecnie głównie na rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Zdolność do skutecznego komunikowania się jest często określana jako jeden z celów edukacji, podobnie jak inne kluczowe umiejętności, takie jak krytyczne myślenie i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów.

Czym jest kultura komunikatywna?

Jedną z definicji kultury komunikacyjnej jest umiejętność zapamiętywania skutecznych metod komunikacji i korzystania z tej wiedzy, dostosowując je do różnych kontekstów.

Oto lista umiejętności, które składają się na komunikacyjną kulturę komunikacji:

 1. Wyraźnie wyrażaj swoje pomysły.
 2. Utrzymuj prawidłową komunikację, zgodnie ze standardami etycznymi.
 3. Zrozum moment, w którym komunikacja jest wygodna.
 4. Wyraźnie świadomy celu ich komunikacji.
 5. Wybierz najbardziej odpowiedni i skuteczny sposób komunikowania się.
 6. Zademonstruj wiarygodność rozmówcy.
 7. Zidentyfikuj i zneutralizuj momenty nieporozumień.
 8. Zdolność do zapobiegania lub kompetentnego rozwiązywania konfliktów.
 9. Otwarcie na percepcję cudzego punktu widzenia.
 10. Posłuchaj uważnie.

Komunikatywna kultura osobowości

Psychologowie społeczni podkreślają także listę umiejętności, które składają się na kulturę komunikacyjną jako całość.

 1. Umiejętność twórczego myślenia i percepcji.
 2. Komunikatywna kultura mowy.
 3. kultura komunikacji osobistej
 4. Zdolność do zarządzania swoimi emocjami.
 5. Kultura gestów; przyjemne ruchy plastyczne odpowiadające sytuacji.
 6. Zdolność do słuchania i postrzegania słów rozmówcy w pełni, jak to możliwe.

Ważne jest, aby pamiętać, że osoba z rozwiniętą kulturą komunikatywną nie jest bynajmniej "nerdem" z wykrochmalonym kołnierzem. Jest cały osobowość potrafić dyplomatycznie i zaradnie poradzić sobie z każdą sytuacją związaną z przemową lub negocjacjami. Przy okazji, jeśli interesuje was komunikacja w dyplomacji, radzimy przeczytać pracę chińskich strategów "36 forteli".