Ludzkie uczucia i emocje są bardzo wszechstronne. Są one powszechnie uznawanym znaczeniem w życiu człowieka, ale klasyfikacja uczuć i emocji ma kilka rodzajów. Każdy naukowiec, który starał się podać im dokładną klasyfikację, wyróżnił według swego uznania pewne cechy i cechy.

Tak więc, zgodnie z klasyfikacją amerykańskiego psychologa Isard, emocje obejmują takie stany psychologiczne jak: zaskoczenie, poczucie winy, cierpienie, zainteresowanie, lęk, radość, wstyd itp.

Uczucia, z kolei, są najbardziej złożoną formą przepływu procesów emocjonalnych w życiu każdej osoby. A jeśli rozpatrujemy emocje pod takim kątem, to składają się one z elementów koncepcyjnych i emocjonalnych.

W ten sposób zmysły są wyspecjalizowanymi organami, za pomocą których ludzki układ nerwowy jest w stanie odbierać różne bodźce ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Osoba postrzega te podrażnienia jako odczucia.

Podrażnienia, które wpływają na ludzkie zmysły, wpływają na przebieg jego procesów emocjonalnych.

Klasyfikacja narządów zmysłów

W zależności od ich pochodzenia i struktury narządy zmysłów dzielą się na:

  1. Wzrok i węch. Ich komórki receptorowe rozwijają się z embrionalnej płytki nerwowej.
  2. Organy smaku i równowagi. Ich elementy zmysłowe to komórki czuciowo-nabłonkowe. Są to wtórne wrażliwe narządy zmysłów.
  3. Dotknij. Narządy zmysłów nie posiadają żadnego wyraźnego systemu strukturalnego.

Przeanalizujmy, w jaki sposób klasyfikacja uczuć i emocji zależy od różnych ludzkich potrzeb.

Rozróżnij emocje i uczucia:

  1. Estetyczne.
  2. Moralne.
  3. Praktyczne.
  4. Intelektualny.
  5. Szkolnictwo wyższe.

Zatem klasyfikacja uczuć danej osoby zależy od jego potrzeb społecznych, na przykład miłości do kraju, może być przypisana wyższym uczuciom. Są odpowiedzialni za wyższe ludzkie potrzeby społeczne.

Moralny manifest i zależy od relacji międzyludzkich. Osoba doświadcza uczuć moralnych, zarówno dla innych ludzi, jak i dla klasyfikacja uczuć sam. Na przykład miłość, sumienie, przyjaźń.

Praktyczne uczucia to różnego rodzaju doświadczenia (praca i inne dziedziny działalności).

Intelektualiści odnajdują swoją ekspresję, gdy dana osoba doświadcza niespodzianki lub radości, ucząc się czegoś nowego, a uczucia estetyczne są spowodowane oglądaniem czegoś pięknego, inspirującego.

Warto zauważyć, że uczucia i emocje nie mają granic ich manifestacji. Tak więc, osoba może doświadczać ambiwalencji uczuć (to znaczy w jednej chwili i podziwiać kogoś, ale jednocześnie potępiać tę samą osobę za coś innego).