Unikalny proces, dzięki któremu można ocenić poziom zarządzania personelem w organizacji, nazywa się adaptacją personelu. Od sposobu, w jaki ta praktyka zostanie wdrożona w przedsiębiorstwie, jego reputacja, a także spójność pracy zespołu, w dużej mierze zależy.

Cele adaptacji personelu

W centrum adaptacji personelu jest zwiększenie potencjału zawodowego specjalistów, tak aby pracownicy byli w stanie rozwiązywać osobiste zadania na odpowiednim poziomie i osiągnąć swoje cele związane z funkcjonowaniem i rozwojem instytucji. Adaptacja personelu w organizacji jest ważnym etapem rozwoju dobrze skoordynowanej pracy przedsiębiorstwa, które pod wieloma względami decyduje o jego sukcesie i zdobyciu wysokiej reputacji.

Główne zasady rozwoju kadr:

 • kontrola nad możliwościami przedsiębiorstwa;
 • zrozumienie potrzeby rozwoju organizacji;
 • stymulowanie profesjonalnych i społecznych cech specjalistów;
 • integralność systemu rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

W jakich przypadkach dostosowanie personelu jest uzasadnione:

 • zwiększenie konkurencji w różnych segmentach rynku;
 • Rozwój IT;
 • potrzeba tworzenia projektów o poziomie strategicznym wymagających ogólnego udziału zespołu roboczego;
 • doprowadzenie firmy na nowy poziom, zarówno pod względem profesjonalizmu, jak i rentowności.

Pracownicy, którzy przeszli proces adaptacji, nie potrzebują nadmiernej kontroli ze strony personelu zarządzającego, ponieważ ich kwalifikacje i poziom świadomości potrzeby prowadzenia pracy biurowej są wysokie. Takie podejście może znacznie zmniejszyć koszty początkowe. Tak więc, dopóki nowy specjalista nie będzie tak produktywny jak jego pracownicy z doświadczeniem w tej dziedzinie, jego praca wymaga ustanowienia dużych inwestycji kapitałowych. Skuteczna zdolność adaptacyjna obniży te koszty i pozwoli początkującemu szybko dotrzeć do ustawionego paska i dołączyć do zespołu.

Adaptacja personelu1

Rodzaje adaptacji personelu

Na dzień dzisiejszy tego typu dostosowania kadrowe w organizacji:

 • Podstawowe - szkolenie nowych pracowników bez doświadczenia zawodowego (mówimy o młodych specjalistach, którzy właśnie ukończyli uniwersytety);
 • wtórne - szkolenie doświadczonych specjalistów (jest to kwestia ponownej kwalifikacji lub awansu).

Ponadto istnieją inne formy adaptacji personelu, które są podzielone w zależności od kierunku szkolenia. Dzięki temu podziałowi menedżerowie mają możliwość wyboru, którzy pracownicy potrzebują tej lub innej opcji szkolenia. Abyś zrozumiał, co dokładnie się dzieje, spójrzmy na każdą z metod bardziej szczegółowo.

Adaptacja społeczno-psychologiczna personelu

Metody adaptacji społecznej charakteryzują się wejściem nowego członka do zespołu, jego szybką akceptacją najbliższego otoczenia społecznego. Ponadto, dzięki tej praktyce, nowicjusz angażuje się w tradycję i niewypowiedziane normy zespołu, styl pracy aparatu przywódczego oraz cechy relacji interpersonalnych, które rozwijają się w zespole. Przewiduje włączenie początkującego do zespołu jako równego prawa do wyrażania swojego punktu widzenia.

Kryteriami oceny zdolności społeczno-psychologicznej uzależnienia są satysfakcja z pracy i relacji z kolegami. A jeśli specjalista w pełni spełnia te wymagania, oznacza to tylko jedno - przywództwo na odpowiednim poziomie zorganizowało jego wejście w siłę roboczą. W przypadku, gdy nowo przybyły do ​​firmy ma już pewne umiejętności i umiejętności, aby znaleźć wspólne punkty kontaktu z pracownikami, z pewnością miał już czas na zrozumienie podstaw technologii adaptacyjnej.

Adaptacja personelu personelu

Jest to proces zaznajamiania pracownika z nowym rodzajem działalności, organizacją i zmienianiem osobistych zachowań zgodnie z wymaganiami środowiska pracy. Mówiąc najprościej, jest to nic innego jak procedura dostosowywania się do nowego środowiska. Powodem potrzeby takiego szkolenia może być przejście do nowej pracy, zastąpienie działalności zawodowej lub wprowadzenie udoskonalonych form organizacji.

dostosowanie personelu2

Rodzaje adaptacji siły roboczej charakteryzują się orientacją w następujących kwestiach:

 • znajomość ogólnej wiedzy i koncepcji dotyczących firmy;
 • polityczny aspekt przedsiębiorstwa;
 • zagadnienia związane z opłacaniem pracy;
 • ochrona pracy i przestrzeganie zasad TB;
 • czynniki ekonomiczne.

Profesjonalna adaptacja personelu

Profesjonalna adaptacja personelu w organizacji to wzajemnie korzystna adaptacja pracownika i zespołu firmy, tak aby nowo przybyły miał możliwość uczenia się tak szybko jak to możliwe w przedsiębiorstwie. Mówiąc jaśniej, oznacza to, że specjalista uczy się żyć w zupełnie nieznanym środowisku zawodowym, stara się znaleźć swoje miejsce w strukturze firmy jako wykwalifikowany pracownik, który może szybko znaleźć sposoby na rozwiązanie złożonych zadań.

Adaptacja psychofizjologiczna personelu

Istota adaptacji personelu w kontekście psychofizjologicznym charakteryzuje się adaptacją do nowych fizycznych i psychologicznych stresów. Ponadto ta forma pracy pomaga osobie przyzwyczaić się do warunków sanitarno-higienicznych, harmonogramu pracy, treści i charakteru pracy. Zdolność psychofizjologiczna do adaptacji do nowych warunków zależy w dużej mierze od ludzka odporność , jego naturalne reakcje, charakter samych tych warunków. Chciałbym zauważyć ważny fakt: lwią część wypadków zdarza się na pierwszych etapach pracy właśnie z powodu jego braku.

Nowoczesne metody adaptacji personelu

Właściwi menedżerowie wiedzą, że aby osiągnąć wysoką produktywność pracowników, konieczne jest stworzenie stabilności i równowagi w profesjonalnym środowisku. W tym celu stosuje się różne metody adaptacji personelu. Spośród wielu różnych metod angażowania pracowników w sferze działalności zawodowej istnieje tylko kilka efektywnie działających opcji, różniących się kierunkiem polityki organów zarządzających.

Adaptacja personelu3

Amerykańska metoda adaptacji personelu

Metody adaptacji personelu, opracowane przez amerykańskich specjalistów, skierowane są bardziej na indywidualizm personelu, niż na jego kolektywizm. Dla faktycznego etapu rozwoju SAPR w firmach zagranicznych charakterystyczne jest zwiększenie zawartości, form i metod pracy z pracownikami przedsiębiorstwa. Ponadto polityka zagranicznych liderów opiera się na pogłębieniu specjalizacji w różnych funkcjach zarządzania personelem i rozwoju profesjonalizmu w systemie zarządzania w Republice Czeskiej.

Adaptacja personelu w Niemczech

W Niemczech problemy adaptacji personelu są podejmowane nieco inaczej, ponieważ w tym kraju istnieje specjalne prawo, w którym obowiązują normy reżimu prawnego przedsiębiorstwa. Ten dokument normatywny wymaga, aby pracodawca dokładnie zapoznał nowo przybyłego specjalistę z warunkami pracy i specyfiką jego dziedziny działalności, a także przedstawił go przyszłym pracownikom. Do tych celów użyj osobistej komunikacji i szkolenia. Nowicjusz zapoznaje się z dokumentami normatywnymi, procedurami. Otrzymuje skuteczne porady od seniora w kategorii pracy.