Około 30% jego czasu osoba spędza we śnie. Najciekawszym zjawiskiem występującym w tym okresie są prorocze sny. Ich natura nadal nie jest znana, ale ustalono, że są w stanie przewidzieć przyszłość człowieka i ożyć w dziwny sposób.

Dlaczego śnić prorocze sny?

Nauka zajmująca się fizjologią człowieka nie może dać dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Ale są też inne, nie wszystkie uznane nauki, próbujące zrozumieć ten problem. Główną uwagę na sny i ich naturę poświęca się morfologii, która stara się uzasadnić koncepcję proroczych marzeń na poziomie naukowym. Morpheology nie widzi żadnego mistycyzmu i magii w snach, które się spełniają, ale łączy je z takimi pojęciami, jak fale neofonii i fantomy psychologiczne. Wartości te pochodzą od osoby w wyniku licznych doświadczeń życiowych. Te doświadczenia gromadzą się w podświadomości i tworzą pewne sygnały u osoby, która pojawia się podczas snu.

Nauki okultystyczne znacznie łatwiej wyjaśniają naturę proroczych snów. Inaczej interpretują, co oznaczają prorocze sny. Według ich opinii są to znaki z góry i ostrzeżenia z innego świata. W okultyzmie istnieją nawet specjalne techniki i konspiracje, które mogą powodować prorocze sny.

Jakie sny są prorocze?

Proroczy sen to nocna wizja, przewidująca osobę, co może się wydarzyć w jego przyszłości. Ponadto, często takie sny mówią o tym, co dzieje się w setkach, tysiącach kilometrów od śpiącego i dopiero wtedy dowiaduje się, że wydarzenia, które zobaczył miały miejsce.

W literaturze, historii i mitologii opisano różne rodzaje proroczych snów:

  • pojawienie się zmarłych ludzi, duchów, aniołów, boskich posłańców itd .;
  • przewidywanie losu, śmierci, narodzin dzieci;
  • znaczące wydarzenia zachodzące na świecie (trzęsienia ziemi, huragany, powodzie);
  • twórcze marzenia: odkrycie naukowe, pisanie dzieła literackiego lub muzycznego itp.

Najprawdopodobniej takie wizje przychodzą do każdego człowieka, ale nie wszyscy rozumieją, co oznacza ten proroczy sen, który widział. Najczęściej rozumienie rzeczywistości ma miejsce po jej materializacji. Ale w tym przypadku materializacja powinna być bezpośrednia: osoba widziała we śnie przybycie krewnego i naprawdę przybył. I nie pośrednio, poprzez różnych tłumaczy: widziałem gołębia - do przyjemnego zakupu, człowiek poszedł, kupił coś przyjemnego dla siebie, a tu spełnił swoje prorocze marzenie.

Aby zrozumieć proroczy sen, należy go przywołać w najdrobniejszych szczegółach. Zazwyczaj takie sny są bardziej kolorowe i zawierają jakiś okrągły obiekt (zegarek, piłka). Po nich pozostaje nieprzyjemny lub, przeciwnie, radosny osad na duszy.

Interpretacja snów - prorocze sny

Istnieje wiele technik interpretacji snów. Aktywnie, z naukowym podejściem, ojciec psychoanalizy, Freud, zajmował się tą kwestią. Jego marzenia są proroczymi snami Teoria opiera się na analizie podświadomości, na niespełnionych pragnieniach, potrzebach i myślach danej osoby. W jego ogólnych interpretacjach snów i proroczych snów, w szczególności, nie ma ezoterycznych, mistycznych i tajemniczych, niektórych faktów naukowych.

Oprócz naukowych metod odczytywania snów istnieją techniki oparte na tradycjach ludowych i znakach lub na wierze w istnienie innego świata i zdolność komunikowania się z nim.

W każdym razie, ale problem snów i proroczych marzeń wciąż napotyka naukowców i przedstawicieli nauk religijnych i okultystycznych. Pojawiają się nowe i nowe wersje, wymyślane są nowe książki marzeń sennych i tłumacze. Wielu zainteresowanych ludzi próbuje zrozumieć, jakie są prorocze sny i dlaczego są dla nas. Możemy tylko czekać i mieć nadzieję, że pewnego dnia ta tajemnica zostanie nam ujawniona.