Osoba otrzymuje informacje ze świata zewnętrznego. Potrafi reprezentować wewnętrzne i zewnętrzne formy obiektów, przewidywać ich zmiany w czasie, przywoływać ich obrazy w okresach nieobecności tych obiektów. Wszystko to jest możliwe dzięki ludzkiemu myśleniu. Proces myślenia jest złożonym mechanizmem, opartym na odczuciach, percepcji, przetwarzaniu informacji. Istnieją następujące typy funkcji umysłowych:

  • analiza;
  • synteza;
  • porównanie;
  • uogólnienie;
  • klasyfikacja;
  • abstrakcja;
  • konkretyzacja.

Rozważmy bardziej szczegółowo ostatnie dwie kadencje.

Abstrakcja i specyfikacja

Te procesy są ściśle ze sobą powiązane. Abstrakcja (lat. Abstractio) - rozproszenie uwagi. Osoba jest rozproszona od wielu właściwości i relacji obiektu, wnikając w jego głębię. Przykładem abstrakcji może być badanie pewnego gatunku drzewa (np. Iglastego). W trakcie ich badania odgradzamy się od znaków charakterystycznych dla wszystkich drzew i koncentrujemy się tylko na cechach tej rasy, takich jak igły, uwalnianie smoły, specyficzny zapach wszystkich drzew iglastych. Oznacza to, że abstrakcja jest koncentracją na bardziej ogólnych rzeczach.

Konkretność jest przeciwieństwem tego procesu. Nie odwraca uwagi od różnych właściwości i znaków obiektów i zjawisk, ale wręcz przeciwnie poświęca im większą uwagę. Tak więc beton jest wypełnieniem dowolnego obrazu prywatnymi znakami.

Termin konkretyzacja (łac. - concretus - ustalony, skondensowany) oznacza logiczną metodę stosowaną w procesie poznania. Ta mentalna operacja, która jednostronnie naprawia jedną lub drugą cechę podmiotu, bez brania pod uwagę powiązań z innymi cechami, to znaczy bez połączenia ich w jedną całość, ale bada każdą z nich indywidualnie. Najczęściej metoda określania jest używana przy tłumaczeniu nowego materiału edukacyjnego. Pomoce wizualne to tabele, wykresy, części przedmiotów.

W logice koncepcja konkretyzacji jest stosowana do operacji umysłowej, która umożliwia psychiczne przejście od abstrakcji (ogólnej) do jednostki. W działaniach edukacyjnych, zasady matematyczne lub gramatyczne, prawa fizyczne itd. Są przykładami konkretyzacji. Ważna rola konkretyzacji odgrywa się w wyjaśnieniach, które dajemy innym ludziom, na przykład wyjaśnienie lekcji przez nauczyciela. Ogólnie rzecz biorąc, lekcja jest zrozumiała, ale jeśli pytasz o szczegóły, dzieci napotykają trudności. Dlatego zdobyta wiedza nie może być stosowana w praktyce ze względu na ich abstrakcyjne zrozumienie. W tym przypadku dzieci muszą zapamiętać ogólne zasady lekcji, nie rozumiejąc jej treści. Biorąc pod uwagę te cechy myślenia, nauczyciel powinien prowadzić zajęcia na podstawie przykładów, materiału wizualnego i specyfikacji przypadku. metoda konkretyzacji Szczególnie ważna jest metoda konkretyzacji w klasach podstawowych.

Także ten proces myślenia odgrywa ważną rolę w naszym codziennym życiu. Za jego pomocą łączymy naszą wiedzę teoretyczną z aktywnością życiową i praktyką. Brak mizdrowania zamienia wiedzę w nagie i bezużyteczne abstrakcje.

Połączenie abstrakcji i konkretyzacji w psychologii jest głównym warunkiem prawdziwego zrozumienia rzeczywistości. Dominujące konkretne myślenie, bez abstrakcji, może wskazywać, że dana osoba ma nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym. Mogą to być łagodne postacie oligofrenii, demencji, epilepsji itp. Dlatego dla ogólnego rozwoju myślenia konieczne jest najpierw rozwinięcie jego specyficznej aktywności, dodając do niej abstrakcję.