Każdy, bez wyjątku, stara się poprawić swoje życie w każdy dogodny dla siebie sposób, a często to, co go zadowala, bo inny może wydawać się zwykłym drobiazgiem. Ale co tak naprawdę motywuje nas do działania w ten sposób i dlaczego wybieramy tę drogę dla siebie, a nie z drugiej?

Odpowiedź na te pytania leży w motywacji społecznej osobowość , który jest nabywany w miarę upływu czasu, ludzkie potrzeby. Chodzi o te potężne siły, które są w stanie kontrolować zachowanie osoby, o której opowiem w naszym artykule.

Motywacja społeczna

Staramy się dominować w społeczeństwie, przy pomocy siły, dóbr materialnych, chcemy przestrzegać przyjętych zasad moralności i przyjmować aprobatę innych. Te pragnienia rodzą potrzebę poprawy ich statusu społecznego, zwiększenia dochodów, prestiżu i nagród za swoją pracę. Każdy sprzedawca supermarketów marzy o byciu dyrektorem, pielęgniarka w szpitalu chce być lekarzem, żołnierzem generałem i podwładnym menedżerem. Taka społeczna motywacja osoby przyczynia się do jej autoafirmacji, zachęca osobę do osiągnięcia wyższego statusu w społeczeństwie.

Najsilniejszą motywacją do działania społecznego człowieka jest posłuszeństwo autorytetowi, wykonywanie poleceń starszych, przestrzeganie praw władzy, nawet jeśli nie zawsze są one korzystne dla nas. Tak więc, na przykład, zgodnie z poleceniem dyrektora, pracownicy przedsiębiorstw obniżają niebezpieczne substancje do zbiorników, wiedząc, że szkodzi to środowisku.

Inny rodzaj psychologii społecznej motywacja - pragnienie osiągnięcia poziomu znanych, popularnych i odnoszących sukcesy osobowości. Przejawia się to w naśladowaniu młodych idoli, kopiowaniu zachowań i stylu śpiewaków, aktorów, polityków itp.

Wychodząc ze wszystkiego, dochodzi do wniosku, że stosunek motywacji społecznej i racjonalnego zachowania danej osoby to powiązane ze sobą koncepcje, w których pragnienie jednostki rośnie w potrzeby.