Wtórny niedobór odporności - osłabienie układu odpornościowego, które nie jest wrodzone (określone genetycznie), ale nabyte w trakcie życia. Choroby zakaźne o słabej odporności są trudne, terapia zajmuje więcej czasu i jest mniej skuteczna.

Klasyfikacja wtórnych niedoborów odporności

Wyróżnia się następujące formy wtórnego niedoboru odporności:

 • nabyte wtórne niedobory odporności ( Pomoce );
 • indukowane, spowodowane konkretnym powodem (nowotwór, uraz, promieniowanie itd.);
 • spontaniczny, charakteryzujący się brakiem dokładnej przyczyny rozwoju choroby.

Z natury przebieg niedoboru odporności dzieli się na:

 • ostre stany;
 • formy przewlekłe.

Również stany niedoboru odporności są klasyfikowane zgodnie z nasileniem objawów. W tym samym czasie eksperci zauważają:

 • płuca;
 • umiarkowanie ciężkie;
 • ciężkie warunki.

Przyczyny wtórnego niedoboru odporności

Zgodnie z etiologią (przyczyną występowania), wtórne niedobory odporności dzielą się na:

 • środowisko, spowodowane wpływem szkodliwych czynników środowiskowych;
 • stresory wynikające z narażenia na stresujące sytuacje i przepracowania;
 • wiek, fizjologiczny;
 • patologiczne, sprowokowane przez infekcje, zaburzenia endokrynologiczne, leki, ciężkie obrażenia fizyczne itp.

Manifestacja wtórnego zespołu niedoboru odporności

Kliniczna manifestacja stanów niedoboru odporności jest zróżnicowana. Podejrzewające niedobory odporności mogą być następujące:

 • częste choroby zakaźne;
 • objawy alergiczne;
 • przewlekłe uporczywe infekcje (opryszczka, brodawczak, wirus cytomegalii, itp.);
 • miejscowe i uogólnione formy kandydozy lub innych grzybic;
 • najeźdźców robaków.

Leczenie wtórnego niedoboru odporności

Pacjenci z rozpoznanym zespołem niedoboru odporności, eksperci zalecają przede wszystkim zdrowe zespół wtórnego niedoboru odporności sposób na życie z obowiązkową odmową złych nawyków, przestrzeganie racjonalnych codziennych zaleceń, organizowanie zbilansowanej diety i zapobieganie chorobom zakaźnym.

W przypadku infekcji grzybiczych i bakteryjnych wskazane jest przyjmowanie odpowiednich leków.

Często terapia obejmuje podawanie immunoglobulin (dożylnie lub podskórnie) i przyjmowanie immunomodulatory .

W ciężkich przypadkach lekarz może zalecić przeszczep szpiku kostnego.