Pod koniec XX wieku w wielu krajach europejskich zaczęło obowiązywać określenie "queer", stosowane wobec osób o nietradycyjnej orientacji seksualnej. W przeszłości, żargon i ogólna definicja wszystkich "nienormalnych" relacji, jest teraz używana w różnych dziedzinach. Użycie tego terminu jest kontrowersyjne.

Queer - co to jest?

Queer to słowo z angielskiego żargonu (queer), które w przeszłości było używane do oznaczania homoseksualistów, a następnie stało się modne w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich jako definicja wszystkiego, co różni się od heteronormatywnej normy zachowania. W Rosji termin ten przeniknął do filozofii i socjologii, a jego znaczenie jest niejasne, niejasne:

  1. W wąskim sensie są to ludzie, którzy istnieją poza przyjętymi ramami, praktykujący nietradycyjne relacje (BDSM, swing itp.) Lub zwolennicy LGBT.
  2. W szerokim horyzoncie czasowym można zidentyfikować każdą osobę, której zachowanie i samostanowienie nie są porównywalne z ogólnie przyjętymi kanonami. Tożsamość queer ma zastosowanie do każdej osoby innej niż inna (ślepa, autystyczna itp.)

Czym jest kultura queer?

Ludzie, zjednoczeni przez swoją "inność", oceniają siebie jako jedną grupę i zachęcają innych do zaakceptowania ich wyboru. Quir-culture zajmuje się zagadnieniami społeczności lokalnej - stosunkowo młodym ruchem. Dopiero w 1986 roku we Włoszech rozpoczęto pracę organizacji w jej wsparciu. Dziś kultura "queer" koncentruje się na trzech kluczowych pojęciach:

Ideologia "odmienności" jest modnym trendem, a Rosja nie pozostaje w tyle za całym światem. Każdego roku w Petersburgu odbywa się międzynarodowy festiwal "KvirFest", mający na celu ochronę praw mniejszości znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i rozwój tolerancji w społeczeństwie. W walce z homofobią i innymi formami nieustępliwości wybiera język sztuki.

czym jest kultura queer

Teoria queer

Wiele nauk mówi o naturze płci, a jednym z nich jest qui-teoria. Powstał w XX wieku na podstawie prac Michela Foucaulta i twierdzi, że orientacja seksualna jest w mniejszym stopniu narzucana jednostce przez płeć biologiczną i, co ważniejsze, przez wychowanie. Teoria ta zyskała wielkie uznanie akademickie. Jego osobliwością jest to, że całkowicie odrzuca tożsamość. Rozpoznawszy queer, ludzie odrzucają to, co pasuje do zalegalizowanego szablonu. Jak w każdej ideologii wyłaniają się aktywiści i radykalne grupy. W nowoczesnym społeczeństwie modne jest mówienie o odmienności.

Queer i feminizm

Czasami ideologia "inności" próbuje wchodzić w interakcje z innymi teoriami i praktykami analitycznymi. Tak więc w latach 80-90 XX wieku połączono dwie pozornie sprzeczne koncepcje i stworzono nową definicję - quirrelism. Walkę o prawa kobiet i próbę zrównywania ich z mężczyznami można przeciwstawić ideologii odmienności. Queer to orientacja wykraczająca poza akceptowalne zachowanie, a pod taką ideologią ludzie nie są równi. Ale te dwie koncepcje mają coś wspólnego:

  1. Zarówno queer, jak i feminizm odrzucają dyskryminację.
  2. Odsuwają się od stereotypów społecznych i etykiet.

Związki queer

Wybrana orientacja queer pozwala osobie określić swoją ścieżkę w miłości (i nie tylko) oraz dołączyć do jednej lub kilku istniejących grup, które praktykują nietradycyjne relacje. Mogą to być społeczności, połączone cechami ludzkiego zachowania lub kontekstem seksualnym: geje, lesbijki, biseksualiści, aseksualiści, swingers itp. Równocześnie seksualne lub queerowe związki platońskie są praktykowane wśród ludzi z różnych społeczności. Nikt nie narzuca swojego punktu widzenia innym.

Do samorealizacji queer jest terminem idealnym. Konserwatywnym ludziom trudno jest wyobrazić sobie, czego można oczekiwać od przyszłości, gdzie każdy może robić to, co chce, być tym, na co ma ochotę. Ale zaawansowane społeczeństwo aktywnie promuje odrzucenie stereotypów związanych z płcią. Jeśli rozwiniemy teorię we właściwy sposób i nie ukryjemy marginalności za modnym słowem, przyszłość kryje się za "innością" i nie-tożsamością.