modlitwa o narodziny dziecka Czasem małżeństwo, przez bardzo długi czas nie mogę począć takie mile widziane dziecko. Mąż i żona nie mogą czuć się pełnoprawną rodziną, pomimo doskonałych relacji między sobą. Liczne konsultacje medyczne nie prowadzą do długo oczekiwanych rezultatów, a para popada w rozpacz.

W takiej sytuacji wydaje się, że tylko Najwyższy jest w stanie pomóc. W desperacji nawet ci, którzy bardzo często przychodzą do kościoła bardzo często, zwracają się do Boga. Nawet najzamożniejsi i dostatni ludzie biją się głowami o ściany świątyni i proszą o pomoc.

Najważniejsze, aby zwracać się do Boga, to być szczerym i uczciwym wobec siebie, nie prosić o spełnienie pragnień na motywy najemników, a także aby szkodzić drugiemu. Zanim zwrócisz się do Pana, musisz odwiedzić świątynię i wyznać, pokutując ze wszystkich swoich grzechów, ponieważ bezdzietność może być karą za grzechy burzliwej młodzieży.

Zwyczajowo przedstawia się dziecko Najświętszemu Theotokosowi, Świętej Matronie w Moskwie i Xenii w Petersburgu, Świętemu Joachimowi i Annie, jak również prorokowi Zachariaszowi i Elżbiecie, którzy byli w stanie poznać radość z rodzicielstwa tylko w skrajnym wieku. Słowa modlitwy powinny być proste i jasne, i należy je czytać codziennie, najlepiej o tej samej porze dnia, na przykład przed snem.

W tym artykule oferujemy teksty najpopularniejszych modlitw związanych z koncepcją dziecka i bezpieczną dostawą.

Modlitwa o narodziny dziecka Najświętszej Maryi Panny

modlitwa o narodziny dziecka 1

O, Najświętsza Dziewico, Matko Pana Najwyższego, bezlitosnego orędownika wszystkich, którzy przychodzą do Ciebie z wiarą! Spójrz na mnie z wysokości jego niebiańskiego majestatu do mnie, nieprzyzwoicie, spadając na twoją ikonę! Usłyszcie wkrótce pokorną modlitwę do grzesznego człowieka i zanieście ją Jego Synowi; błagajcie go, niech moja ponura dusza rozjaśni boską łaskę własnego światła i oczyści moje myśli od daremnych, uspokoi moje cierpiące serce i uzdrowi jego rany, zmusi mnie do dobrych uczynków i wzmocni moją pracę strachem, przebaczy wszelkie zło, które uczyniłem, Niech On przyniesie wieczne męki i nie pozbawi Swojego niebiańskiego Królestwa.

Och, Najświętsza Dziewico! Ty błogosławione oznajmisz imię Twoje w postaci Twojego Gruzina, nakazując wszystkim, aby płynęli do Ciebie z wiarą, nie gardząc utratą żałoby i nie pozwól mi zginąć w otchłani moich grzechów. Na Te według Boga, wszystkie moje nadzieje i nadzieje na zbawienie, i na Twoją ochronę i wstawiennictwo, powierzam siebie na zawsze. Chwalę i dziękuję Panu za wysłanie mi szczęścia stanu cywilnego. Modlę się do Ciebie, Matki Pana, Boga i Mojego Zbawiciela, i wyślę mnie i twoją małżonkę, moje ukochane dziecko poprzez modlitwę Twojej Matki. Oby dał mi owoc mojego łona. Niech zostanie ustanowiony przez Swą wolę, dla Jego chwały. Zmień smutek mojej duszy w radość poczęcia w moim łonie. Wysławiajcie i dziękuję wam Matko mego Pana przez wszystkie dni mego życia. Amen.

Modlitwa o narodziny dziecka do św. Matrona z Moskwy

Matronushka jest pochowana na cmentarzu Danilovsky w klasztorze wstawienniczym, gdzie do dziś przechowywane są jej relikwie. Kobiety z całego świata przyjeżdżają do Moskwy, aby zwrócić się do tego świętego, ponieważ moc modlitwy Matrona Moskowskaja ma naprawdę wielką moc. Istnieją prawdziwe przypadki, kiedy zdesperowane pary stają się rodzicami po długich latach bezdzietnego życia wkrótce po wizycie w klasztorze Pokrowskim. Zgodnie ze zwyczajem, relikwie Matrona muszą przejść 3 razy.

modlitwa o narodziny dziecka 2

Zwracamy uwagę na modlitwę o narodziny dziecka, skierowaną do Matrony:

Błogosławiona Matko Matka, dusza w niebie przed tronem Bożym nadchodzi, spoczywająca na ziemi na tej ziemi, dana ti z wyższą łaską, wyczerpująca różne cuda! A teraz kontemplujcie łaskawym okiem nas, grzeszników, w chorobach, uciskach i demonicznych pokusach, waszych dniach na utrzymaniu, pociechujcie nas zdesperowanych, uzdrówcie nasze zaciekłe dolegliwości, pozwólcie nam od Boga w naszych grzechach, uwolnijcie nas od wielu okoliczności i smutków, módlcie się do naszego Pana Jezus Chrystus przebacza nam wszystkie nasze grzechy, grzechy i niegodziwości, a my od naszej młodości aż po dziś dzień i czas zgrzeszyliśmy, otrzymaliśmy wielkie miłosierdzie z waszych modlitw, będziemy wychwalać w Trójcy Jedynego Boga - Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz i kiedykolwiek powieka , Amen.

Kobiety, którym udało się zajść w ciążę, przez cały okres oczekiwania na dziecko, marzą o tym łatwe i bezpieczna dostawa. W tym przypadku modlitwa wypowiedziana przed narodzinami dziecka pomoże także wierzącym.

Modlitwa o bezpieczne narodziny dziecka dla Pana Jezusa Chrystusa

O Panie Jezu Chryste, nasz Bóg, od Ojca Przedwiecznego zrodzonego Synowi przed wiekami, aw dniach ostatecznych, dzięki łasce i pomocy Ducha Świętego, chcąc narodzić się z Najświętszej Dziewicy jako niemowlę, położyć je na łożu i włożyć do przedszkola, sam Pan, stworzył mężczyznę i żonę na początku, aby harry On, nakazując im: wzrastajcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, zmiłujcie się nad waszym wielkim miłosierdziem dla waszego sługi (imię) szykując się

modlitwa dziecięca 3
rodzisz według twojego przykazania. Przebacz jej wolne i mimowolne grzechy, daj jej łasce moc, by bezpiecznie uwolnić się od brzemienia, zachowaj to i dziecko w dobrym zdrowiu i dobroci, ochraniaj aniołów thyim i ratuj złe czyny przed wrogimi działaniami i złymi rzeczami. Amen.

Po urodzeniu dziecka nowo narodzonej matce, już pierwszego dnia należy przeczytać modlitwę mającą na celu zapewnienie zdrowia noworodkowi.

Modlitwa po narodzinach dziecka

Panie Boże, Wszechmocny, uzdrawiaj wszystkie choroby i wszystkie choroby! Wy sami i ta niewolnica (imię), która urodziła dzisiejszy dzień, uzdrawiajcie i wychowujcie ją z łóżka, na którym ona leży, ponieważ, zgodnie ze słowami proroka Dawida, poczęliśmy w nieprawościach i wszyscy w nieczystości przed wami. Uratuj ją i to dziecko, które urodziła. Zakryj ją pod osłoną Twych skrzydeł od dzisiaj aż do samego końca, na prośbę Wszechmogiej Bożej i wszystkich świętych, bo Ty jesteś błogosławiony na wieki wieków. Amen.