We współczesnym świecie japońscy producenci zajmują czołowe pozycje na świecie w różnych dziedzinach, co pomaga krajowi zająć czwarte miejsce w światowym rankingu pod względem PKB. Wielu wierzy, że w większym stopniu sukces wiąże się z wysoką zdolnością roboczą ludności i właściwą strategią zarządzania.

Kaizen - co to jest?

Japońska filozofia lub praktyka, kładąca nacisk na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, optymalizację zarządzania i podnoszenie wszystkich aspektów życia pracowników, to kaizen. Dla samych Japończyków jest to sposób na prawidłową organizację produkcji i nawiązanie interakcji pomiędzy pracownikami, aby odnieść sukces. Może być stosowany w każdej dziedzinie biznesu, administracji publicznej, a nawet w zwykłym życiu.

Filozofia Kaizen

Praktyka, która działa skutecznie w Japonii, opiera się na ważnych zasadach zorientowanych na sukces. Jego zwolennicy twierdzą, że miejsce pracy każdego pracownika może zrozumieć jego umiejętności myślenia, a to bezpośrednio wpływa na efektywność pracy. System Kaizen oferuje pięć zasad organizacja czasu pracy i przestrzeń, która nazywa się 5S.

 1. Seiri - dokładność. Potrzeba wyłączenia z obszaru roboczego wszystkich dodatkowych szczegółów i procesów.
 2. Seiton - porządek. Oznacza to prawidłową i jasną dystrybucję wszystkich narzędzi w miejscu pracy. Możesz wprowadzać zmiany tylko w celu optymalizacji.
 3. Seiso - czystość. Miejsce, w którym pracuje dana osoba, powinno zawsze być czyste.
 4. Seiketsu - standaryzacja. Do organizacji miejsca pracy i procesów produkcyjnych stosuje się surowe zasady.
 5. Shitsuke to dyscyplina. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać zasad przedsiębiorstwa, bez żadnych odchyleń.

Psychologia Kaizen

Technika ta jest skuteczna nie tylko w życiu zawodowym, ale także osobistym. W ten sposób zgadzają się psychologowie z różnych krajów. Faktem jest, że ludzie boją się poważnych zmian, a metoda kaizen w psychologii oznacza podejmowanie małych kroków w kierunku sukcesu, które, przeciwnie, dadzą osobie pewność siebie , zmuszając cię do mocniejszego użycia, używając racjonalnego i twórcze myślenie .

psychologia kaizen

Czym jest kaitzen blitz?

Japońska filozofia zarządzania wdrożeniem w firmie zajmuje dużo czasu, ale istnieją opcje pozwalające na szybką poprawę. Kaizen-blitz to warsztat radykalnej zmiany, który ma poprawić wyniki i osiągi w krótkim czasie. Cały personel bierze udział w pracach nad stworzeniem wydajnej maszyny roboczej. Kaizen-blitz daje szansę natychmiastowego upewnienia się, że wykonana praca i wprowadzone zmiany są skuteczne.

Przeprowadź Kaizen Blitz

Etapy

Termin

№1 - Przygotowanie planów i przygotowanie

 • badanie cech produkcji;
 • wybór i przygotowanie zakresu dokonywania zmian;
 • identyfikacja problemu;
 • wybór uczestników dla zespołu;
 • rozwój wydarzenia.

0,5-2 dni

# 2 - Trzymanie bójki kaizen

Początkowa znajomość:

 • znajomość zespołu i podział obowiązków;
 • definicja celów;
 • dystrybucja niezbędnych materiałów;
 • w razie potrzeby przeprowadzić szkolenie.

1 dzień

(1-3 godziny)

Zrozumienie prawdziwej sytuacji:

 • gromadzenie danych i obserwacja pracy;
 • generowanie mapy procesu;
 • liczenie czasu podczas pracy;
 • wykorzystanie różnych metod analizy.

1-2 dni

(3 godziny)

+ dodatkowy czas na zebranie informacji

Wdrażanie ulepszeń:

 • proponowanie nowych pomysłów i testowanie witalności;
 • koordynacja planów;
 • wprowadzenie rozwiniętych pomysłów;
 • myślenie o nowych standardach.

2 dni

(3 godziny)

# 3 - Prezentacja wyników

 • przygotowanie prezentacji;
 • rozkład wyników;
 • uznanie wybitnych pracowników;
 • kontrola nad realizacją planów.

2-3 dni

(Po 1,5 godziny)

Całkowity czas:

7-13 dni

Koncepcja Kaizen

Unikalna japońska praktyka opiera się na kilku podstawowych pomysłach, które pozwalają odkryć jej istotę.

 1. Kaizen sugeruje, że nie ma biznesu bez problemów, ale pracownicy nie są karani, gdy się pojawiają, ale gwarantują, że się nie pojawią.
 2. Celem przedsiębiorstwa nie jest osiągnięcie zysku, ale zaspokojenie wymagań klienta.
 3. Jedna z ważnych koncepcji mówi, że nie ma nic doskonałego i wszystko musi zostać poprawione.
 4. Japoński system kaizen oznacza twórcze podejście.
kaizen co to jest

Cele Kaizen

Dzięki poprawnemu wykorzystaniu japońskiej filozofii możesz uzyskać wyniki w kilku kierunkach w krótkim czasie.

 1. Pracownicy firmy są szkoleni, jak ostrożnie traktować swoje miejsce pracy.
 2. Kompetencja jest rozwijana dla wszystkich pracowników.
 3. Technika kaizen daje szansę na uzyskanie korzyści finansowych przy niewielkich inwestycjach i kosztach czasu.
 4. Wzrost wydajności pracy, który prowadzi do rozwoju przedsiębiorstwa, zwiększa zyski i zabezpiecza je w wybranej dziedzinie.

Narzędzia Kaizen

Aby wprowadzić zmiany i poprawić jakość produkcji, konieczne jest użycie wielu narzędzi.

 1. Zredukowane koszty . Aby to osiągnąć, konieczne jest stałe zwiększanie wydajności pracy i obniżanie kosztów zarządzania i produkcji.
 2. Organizacja procesu pracy . Utrzymując idealny porządek w miejscu pracy, można znacznie zwiększyć produktywność i wydajność każdego pracownika.
 3. Kontrola jakości . Techniki Kaizen przyczyniają się do produkcji wysokiej jakości produktów i wyboru odpowiedniej wydajności dla każdej firmy.
 4. Systematyzacja Skuteczność przedsiębiorstwa można utrzymać poprzez szkolenia i wysoką dyscyplinę pracowników.
co to jest kaitzen blitz

Aplikacja Kaizen

Dzięki zastosowaniu japońskiej filozofii zarządzania możliwe jest znaczne zwiększenie wydajności produkcji i produktywności, a także usprawnienie obiegów pracy. Strategia Kaizen obejmuje wykonanie określonych kroków:

 1. Tworzenie bazy dokumentów . Dzięki opracowanym wytycznym, dyrektywom, zasadom i innym dokumentom procesy produkcji i zarządzania mogą zostać usystematyzowane.
 2. Zapewnienie porządku w miejscu pracy . Każdy pracownik powinien upewnić się, że wszystkie narzędzia używane w pracy są na miejscu.
 3. Jasny podział obowiązków . Cała praca nad produkcją musi rozumieć, co leży w ich kompetencjach i jaką pracę wykonuje. Pozwoli to nie marnować czasu i energii na próżno.
 4. Wymagania obiektywne dla pracowników . Kierownictwo powinno określić jasne standardy wydajności i nie wymagać zbyt wiele.

Kaizen w biznesie

Praktyka zaproponowana przez Japonię ma na celu ciągłe doskonalenie. Każdy początkujący przedsiębiorca ma możliwość zastosowania metody kaizen w tworzeniu własnego przedsiębiorstwa. W tym celu należy przestrzegać zasad 5S oraz w pracy, w której wyglądają tak:

 1. Każdy pracownik w firmie powinien rozumieć, jakie sprawy mają podstawowe znaczenie i które w ogóle nie wymagają uwagi.
 2. Na drugim etapie wdrażania kaizen konieczne jest uporządkowanie i ustalenie priorytetów. Po pierwsze, lepiej jest wykorzystać czas przypadków, czyli ustalić czas poświęcony na każde zadanie.
 3. Musisz organizować nie tylko swoje miejsce pracy, ale także myśli w głowie. Pomóż w tym prowadzić dziennik.
 4. Nadszedł czas, aby usystematyzować cały proces ze zmianami wprowadzonymi wcześniej.
 5. Japońska filozofia kaizen oznacza, że ​​w żadnym wypadku nie można wyłączyć wybranej ścieżki i cofnąć się.

Kaizen w przedsiębiorstwie

Wszystkie opisane zasady prowadzenia działalności są istotne dla innych obszarów. Prezentowana metoda zarządzania ma ogromną liczbę zasad, ale wśród nich można wyróżnić główne pomysły kaizen w produkcji.

 1. Identyfikacja i otwarte rozpoznawanie istniejących problemów.
 2. Produkcja powinna być skierowana do klientów, czyli do ich potrzeb.
 3. Bliska interakcja wszystkich działów i usług.
 4. Rozwój relacji wspierających.
 5. Samodyscypliny pracowników.
 6. Wymiana doświadczeń i wiedzy.
 7. Użyj najbardziej znanych praktyk.
 8. Szkolenie personelu w wielu specjalnościach.
 9. Tworzenie grup funkcjonalnych, które znajdują problemy i rozwiązują je.
Cele kaizen

Kaizen w codziennym życiu

Jak już wspomniano, psycholodzy zalecają stosowanie zasad japońskiej filozofii zarządzania, aby wprowadzić zmiany w swoim życiu, aby osiągnąć harmonię i sukces. Ponieważ kaizen na całe życie opiera się na ustanowieniu porządku, pierwszą rzeczą do zrobienia jest zapisanie, które obszary chcesz zmienić. W następnym etapie należy zastanowić się nad sposobami rozwiązania ustalonych zadań i zacząć podchodzić do nich krok po kroku. Istnieje kilka obszarów, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Rozwój fizyczny obejmuje wybór odpowiedniego kierunku sportowego.
 2. Samodoskonalenie opiera się na wyborze działań, które pomogą poprawić wybraną sferę życia.
 3. Wolność od stresujących sytuacji i spokoju.

Kaizen w życiu osobistym

Unikalna filozofia zaproponowana przez Japończyków może być stosowana w każdej dziedzinie życia. Aby zrozumieć, jak kaizen działa w życiu, spójrzmy na przykład oparty na chęci podążania za człowiekiem zdrowy styl życia .

 1. Burza mózgów w celu określenia rzeczy, które są korzystne i odwrotnie, szkodzą. Najlepiej wszystko nagrać.
 2. Poniższa zasada kaizen implikuje opracowanie działań, na przykład w celu zmniejszenia spożycia kalorii, trzeba zrezygnować ze słodyczy, a dla aktywności fizycznej zapomnieć o windzie i poruszać się dalej. Zaleca się zacząć od niewielkiego.
 3. Nie zapominaj o zasadzie czystości, więc musisz upewnić się, że dom nie jest brudny i zaleca się wyrzucanie wszystkich niepotrzebnych rzeczy.
 4. Rozwiń codzienna rutyna które należy ściśle przestrzegać.
 5. Dyscyplina ma ogromne znaczenie, więc nie daj się ponieść emocjom i nie wycofuj się z wybranej ścieżki.