Działa, rośnie i realizuje się - takie są potrzeby niemal każdego nowoczesnego człowieka. Bardzo ważne jest, aby znaleźć zawód, który lubisz, aby osiągnąć doskonałość w tej branży i jest dumny z wyników swojej pracy. Niemniej jednak naukowcy ustalili, że na wydajność pracownika duży wpływ mają relacje w zakresie siły roboczej, w której się znajduje. Osobę można porównać do rośliny, która kwitnie w niektórych warunkach klimatycznych i wysycha w innych. Klimat społeczno-psychologiczny odgrywa ważną rolę w każdym zespole. Kiedy pracownik pewnej grupy osób czuje się niekomfortowo, a on stara się go opuścić, nie powinieneś liczyć na wspaniałe rezultaty jego pracy. Jeśli zespół ma sprzyjający klimat i dobre relacje, proces rozwoju pracowników zostaje przyspieszony, co pozwala mu w pełni realizować się.

Ogólny klimat społeczno-psychologiczny w zespole zależy od następujących wskaźników:

  • społeczno-psychologiczna definicja grupy;
  • cechy relacji w zespole;
  • panujący nastrój psychologiczny w zespole.

W zespole o sprzyjającym klimacie społeczno-psychologicznym pracownicy są zdominowani przez optymizm. Taką grupę cechuje zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, otwartość, możliwość rozwoju kariery i rozwoju duchowego, wzajemna pomoc i ciepłe relacje interpersonalne w zespole. W takiej atmosferze pracownicy z reguły odczuwają swoje znaczenie i dążą do poprawy.

W zespole o niekorzystnym klimacie psychologicznym pracownicy są pesymistyczni. Wątpliwości, podejrzenia, bliskość, sztywność, strach przed popełnieniem błędu i nieufność są głównymi cechami członków tej grupy. W takim zbiorowości często pojawiają się konflikty i spory.

Szef grupy odgrywa główną rolę w kształtowaniu klimatu psychologicznego w zespole. Każdy menedżer jest zainteresowany wskaźnikami wysokiej wydajności swoich podwładnych. Jeśli w zespole panuje niekorzystny klimat społeczny lub moralny, wysoka rotacja pracowników, absencja, skargi i niedotrzymanie terminów pracy, to kwestia relacji powinna być wysunięta na pierwszy plan. Dobry lider powinien zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  1. Wybór pracowników. Dla każdego szefa ważne są umiejętności zawodowe i umiejętności potencjalnego pracownika. Przy zatrudnianiu pracownika do pracy należy zwrócić uwagę na jego portret psychologiczny. Jeśli podczas przesłuchania wnioskodawca wykazuje takie cechy jak chciwość, agresywność, przeszacowane poczucie własnej wartości, wówczas należy mu odmówić pracy. Taki pracownik może być źródłem konfliktu w miejscu pracy.
  2. Улучшение климата в коллективе
  3. Zainteresowanie wydajnością pracowników. Bardzo ważne jest, aby pracownik był pasjonatem swojej pracy i dążył do osiągnięcia jak najlepszej wydajności. Planowane wakacje, stymulacja materiałowa, perspektywy kariery, możliwość uczenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych - to czynniki, które wpływają na zainteresowanie pracownika pracą.
  4. Warunki pracy Niekorzystne warunki pracy mogą wpływać na klimat psychologiczny wśród pracowników. Zewnętrzny hałas, źle wyposażone miejsce pracy, złe warunki sanitarne i higieniczne mogą być źródłem drażliwości dla pracowników.
  5. Rola lidera w zespole. Ci liderzy, którzy z pogardą odnoszą się do swoich podwładnych lub wywołują w nich wrogość, z reguły nie osiągają dobrych wyników z pracy całego zespołu. Najbardziej optymalny jest demokratyczny styl zachowania - pracownik nie boi się popełnić błędu, zapytać, nie czuje się zbyt wysokich wymagań i narzuconych decyzji.

Zawsze istnieje możliwość zmiany klimatu moralnego i psychologicznego w zespole. Organizowanie imprez firmowych, wakacji, gratulacje dla pracowników, zachęty to te wydarzenia, które pomogą zmobilizować pracowników. Pracując nad poprawą klimatu w zespole, każdy menedżer zapewnia sobie zadowolonych pracowników, którzy wspólnie pracują i osiągają wyniki.