Wielu z jakiegoś powodu uważa, że ​​w każdym przypadku lepiej jest rzucić palenie wbrew woli zamiast czekać na zwolnienie z inicjatywy pracodawcy. Ale czy to stwierdzenie jest zawsze prawdziwe?

Podstawy zwolnienia pracownika z inicjatywy pracodawcy

 1. Pracownik może zostać zwolniony przez zmniejszenie liczby pracowników lub liczby pracowników firmy. Obniżkę należy zgłosić służbie zatrudnienia na 2 miesiące, a masowy zwolnienia - miesiąc wcześniej.
 2. Z inicjatywy pracodawcy pracownik może zostać zwolniony po zakończeniu działalności przez pracodawcę lub po likwidacji firmy.
 3. Pracodawca może zwolnić pracownika, jeżeli nie odpowiada on posiadanej pracy lub zajmowanej pozycji. Kolejność zwolnienia pracownika z inicjatywy pracodawcy w tej sytuacji jest następująca: zaświadczenie komisji, które powinno zawierać przedstawiciela związku zawodowego, decyzję komisji, a dopiero potem odwołanie. Treść pytań kontrolnych musi być znana potwierdzonemu co najmniej 1 dzień przed datą kontroli.
 4. Procedura zwalniania pracownika z inicjatywy pracodawcy może być przeprowadzona, jeżeli zmieni się właściciel nieruchomości spółki.
 5. Wielokrotne zaniedbanie pracownika w wypełnianiu obowiązków bez ważnej przyczyny, w przypadku sankcji dyscyplinarnej, jest podstawą do zwolnienia. Absencja musi być odnotowana na karcie raportu, oprócz obecności zeznań.
 6. Powtarzające się naruszenie dyscypliny pracy może również spowodować zwolnienie. Są to takie naruszenia, jak pojawienie się w pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, absencja, ujawnienie tajemnicy (państwowej, handlowej) kradzieży, naruszenie zasad ochrony pracy (jeśli wynik był poważny). W takim przypadku decyzję o zwolnieniu należy podjąć na spotkaniu z udziałem pracowników związku.
 7. Podanie przez pracownika do pracodawcy przy zatrudnianiu fałszywych dokumentów jest również podstawą do zwolnienia.
 8. Pracodawca musi zwolnić pracownika, który wykonuje funkcję wychowawczą na zlecenie niemoralnych czynów.
 9. Zwolnienie może nastąpić w wyniku pojedynczego rażącego naruszenia przez zastępcę szefa organizacji i jego własnych obowiązków zawodowych.
 10. Utrata zaufania do pracownika, który służy wartościom materialnym organizacji, jest powodem do zwolnienia.
 11. Przyjęcie nieuzasadnionej decyzji przez kierownika oddziału lub jego zastępców, które spowodowało szkodę w majątku organizacji, może być przyczyną zwolnienia.

Obowiązki pracodawcy w zakresie zwolnienia

Odwołanie pracownika z inicjatywy pracodawcy powinno być przeprowadzone zgodnie z postanowieniem o zwolnieniu - niepotwierdzone udokumentowane wykroczenie pracownika, brak decyzji komisji poświadczającej, nieobecność przedstawicieli związkowych przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu - wszystko to powoduje, że zwolnienie pracownika z inicjatywy pracodawcy jest nielegalne. Nie możesz także zwolnić pracownika, gdy jest na wakacjach lub jest tymczasowo wyłączony.

Dlatego nie powinieneś się obawiać, gdy menedżer grozi ci, że wyśle ​​ci ogień z artykułu, jeśli nie ma rzeczywistych przyczyn takiego stanu rzeczy. Często pracodawcy używają legalnego analfabetyzmu pracowników i przekonują ich do samodzielnego zwolnienia zamiast redukcji. Musisz to wiedzieć z niektórymi odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem zwolnienie W przypadku zwolnienia z inicjatywy pracodawcy pracownik ma prawo do odszkodowania. Mianowicie, w przypadku likwidacji organizacji, zmniejszenie liczby pracowników (liczby) pracowników do zwolnienia, należy wypłacić odprawę, a średnia miesięczna pensja powinna być utrzymywana podczas poszukiwania nowej pracy (nie więcej niż 2 miesiące). Odprawa jest obliczana na podstawie wielkości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (czasami 2-tygodniowego wynagrodzenia).

Pamiętaj, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawem zwolnienie. Dlatego w sprawach kontrowersyjnych należy zwrócić się do sądu. Jeśli sprawa zostanie wygrana, pracodawca będzie zobowiązany do odzyskania wszystkich swoich kosztów.