Nawet jeśli wydaje ci się, że nie ma wewnętrznej kultury korporacyjnej w twojej firmie, to nie jest tak - jej tworzenie jest nieuniknione, nawet jeśli zarząd nie postawi podobnego celu. Inną rzeczą jest to, że zbiór ustalonych wzorców zachowań w tym przypadku jest spontaniczny i nie zawsze najlepiej wpływa na działalność organizacji.

Kultura korporacyjna może poprawić efektywność przedsiębiorstwa, cele pracowników z odpowiednio stworzonym narzędziem strategicznym stają się powszechne. Ponadto zwiększa się inicjatywa, duch współpracy, a nawet wzajemne zrozumienie. Nie trzeba dodawać, że kompetentna struktura kultury korporacyjnej jest czasem najważniejszym elementem sukcesu firmy.

Na czym polega kultura korporacyjna współczesnych organizacji:

  • system przywództwa i rozwój kariery;
  • system komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami, normy zachowania;
  • akceptowane wzorce rozwiązywania konfliktów na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym;
  • ogólny cel firmy, obsługiwany domyślnie przez każdego pracownika;
  • wyznaczona pozycja każdego pracownika w organizacji;
  • wspólna symbolika: slogany, styl korporacyjny w ubraniach, tabu organizacyjne.

Cechy kultury korporacyjnej naszych przedsiębiorstw pozwalają mówić o typach najbardziej charakterystycznych dla krajowych organizacji.

Rodzaje kultury organizacyjnej organizacji krajowych

Jeśli na Zachodzie istnieje klasyfikacja: "drużyna koszykówki" (inicjatywa), "klub" (duch zespołowy i rozwój pracowników w firmie), "akademia" (tradycja) i "siła" (z silnymi liderami), to nasze firmy są bardziej charakterystyczne Następujące rodzaje kultury korporacyjnej:

  • "Przyjaciele". Ta kultura korporacyjna jest naturalnym produktem restrukturyzacji, jej osobliwość polega na tym, że firma została stworzona przez przyjaciół / członków rodziny. W rezultacie celem kultury korporacyjnej było utrzymanie dobrych relacji, które często były sprzeczne z działaniami niezbędnymi do rozwoju firmy. Dziś ten typ kultury korporacyjnej można zmienić na "kumoterstwo". Tendencja do "przywiązywania się" do smakołyków krewnych i przyjaciół nie ma najlepszego wpływu na ducha zespołu innych pracowników;
  • "Rodzina". Ten typ kultury korporacyjnej charakteryzuje się hierarchią relacji, podobnie jak w przypadku rodziny. Oto role rodziców, dzieci i braci i sióstr. Problem z "rodzinną" kulturą korporacyjną polega na tym, że interakcja członków organizacji odbywa się niemal na poziomie telepatycznym. Szefowie są pewni, że podwładni powinni rozumieć go z pół słowa, a ci drudzy kierują się intuicją, ponieważ nie otrzymują dokładnych instrukcji;
  • kultura "szefa". Nie mogłem nie pojawić się w kraju, w którym lider zwykle ma jakiś lęk. Osobliwością tego rodzaju kultury korporacyjnej jest to, że ten sam szef automatycznie staje się "winny" cele kultury korporacyjnej wszystkie błędy i kryzysy organizacji. Firma nie ma ducha zespołu i poczucia ważności w całym procesie.

Zmiany w kulturze organizacyjnej organizacji, jak również jej pojawienie się, mogą przebiegać sprawnie i spontanicznie, ale tam, gdzie skuteczniej jest utrzymać je pod kontrolą. Kryzys w firmie, stagnacja lub ekspansja (fuzja), a także zmiana przywództwa - dobry początek dla jakościowych zmian w kulturze korporacyjnej. Ale w jakim kierunku organizacja by nie wybrała, jednym z najważniejszych zadań jest określenie jasnych i zrozumiałych celów dla wszystkich członków i zjednoczenie poszczególnych osób w silnym i silnym zespole.