Agresja to negatywna reakcja dziecka na działania lub działania innych, których nie lubił. Reakcja jest wyrazem gniewu i urazy w postaci słów lub fizycznego oddziaływania, na przykład wpływu. Jeśli agresja dziecka jest poparta błędami wychowania, może rozwinąć się w agresywność, jako cecha charakteru. Jak poradzić sobie z agresją dziecka i zbudować prawidłową linię jego zachowania i pójdzie dalej.

Przejawy agresji u dzieci

Główną manifestacją agresji u dzieci w wieku przedszkolnym jest chęć uderzenia kolejnego dziecka, zadzwonienia do niego lub zabrania swojej zabawki. Dzieci z agresywnym zachowaniem często prowokują inne dzieci do walki, a dorośli zostają wyrwani ze stanu równowagi psychicznej. Bardzo często agresywne dzieci są "owłosione" i trudno jest im do nich podejść.

Agresywne dzieci bardzo rzadko przyznają się do błędów, odmawiają przestrzegania zasad, mogą być mściwe. Kolejną oznaką obecności agresji u dziecka są wybuchy gniewnej reakcji na działania innych, których dziecko nie lubiło. Jeśli większość wskazanych oznak agresji u dziecka jest dostępna, lepiej skontaktować się z doświadczonym specjalistą, który będzie zaangażowany w korektę.

Agresja u dzieci może być ukryta, szczególnie w przypadkach, gdy rodzice starają się ją stłumić i wybrać niewłaściwe metody.

Przyczyny agresji u dzieci

Głównymi czynnikami, które przyczyniają się do pojawienia się agresji u dzieci, są następujące czynniki:

  • choroby i zaburzenia somatyczne mózgu;
  • wychowanie;
  • charakter kar za niewłaściwe zachowanie.

Proces edukacyjny powinien być odpowiedni dla dziecka, aby rozwijał się harmonijnie. Pod pojęciem słuszności rozumie się przede wszystkim jedność żądań obojga rodziców i ich osobisty przykład. Tylko dzięki osobistemu przykładowi rodzice rozwijają u dziecka umiejętności behawioralne. Działania i działania rodziców nie powinny pozostawać w sprzeczności z wymaganiami stawianymi dzieciom. W rodzinie, w której przejawia się agresja w stosunku do innych członków, dziecko postrzega ją jako normę.

Dziecko wykazuje agresję i z powodu fizycznych kar od rodziców. Te same reakcje występują również, gdy rodzice, wręcz przeciwnie, poświęcają niewiele uwagi dziecku. Próbując wygrać swoje "miejsce pod słońcem", demonstruje tę linię zachowania.

Korekta agresji u dzieci

Jeśli dziecko dopiero zaczyna wykazywać oznaki agresji, rodzice mogą poprawić to zachowanie. Przede wszystkim konieczne jest ustanowienie życzliwej atmosfery w samej rodzinie. Należy unikać kar fizycznych. Ponadto, nie ignoruj ​​całkowicie przejawów gniewu lub gwałtownie go stłumić. Takie skrajności przyczynią się tylko do agresywnych reakcji.

Dziecko musi nauczyć się radzić sobie ze swoim gniewem, spokojnie wyjaśniając mu, jak można zachowywać się inaczej w tej czy innej sytuacji. Powinieneś go częściej przytulać i pokazywać mu swoją miłość. Dotyk dotykowy, szczególnie w młodym wieku, ma ogromne znaczenie dla dziecka.

przyczyny agresji u dzieci

Jak prawidłowo reagować na agresję dziecka, rodzice powinni oceniać w oparciu o sytuację. Jeśli gniew skierowany jest na nieożywione przedmioty i rzeczy, należy przenieść uwagę na inny obiekt lub pozytywnie scharakteryzować działanie. Na przykład dziecko może oderwać papier od gniewu, ale łącząc się z tym procesem, możesz bawić się nim, wyobrażając sobie, że przygotowujesz konfetti. Jeśli przejawia się agresja w stosunku do dzieci lub dorosłych, dziecko może zostać na krótko pozostawione w spokoju, a następnie wyjaśnić mu, dlaczego tak się stało. Wykazując cierpliwość i miłość w stosunku do dziecka, agresja może zostać całkowicie usunięta.

Jeśli agresja u dzieci jest ciężka, specjaliści traktują ją. W zależności od złożoności zaburzenia wybiera się kurs ćwiczeń lub lekarstw.