Każda osoba prędzej czy później robi coś w swoim życiu, po czym może czuć się winna za swój czyn, poczucie wyrzutów sumienia. Pojawia się, gdy osoba jest świadoma faktu popełnionego przez niego czynu, żałując tego. Odrzucając motyw, dla którego działanie było doskonałe, osoba skruszona nieświadomie, ale wraca do samoświadomości. Osoba szybko rozpoznaje czyn, odczuwa konfliktowy incydent. Gotowy wziąć odpowiedzialność za konsekwencje tego aktu.


Aktywne wyrzuty sumienia

Jednym z głównych rodzajów pokuty jest aktywna pokuta. Reprezentuje dobrowolne działania osoby, która popełniła określone przestępstwo. Głównym celem takich działań jest złagodzenie szkód, zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie konsekwencji działania. W takim przypadku dana osoba informuje organy ścigania o incydencie.

Taka szczera skrucha może złagodzić środki zastosowane wobec osoby podlegającej odpowiedzialności karnej.

Klasyfikacja czynnej skruchy

W teorii prawa karnego rozróżnić takie rodzaje aktywnej pokuty:

  1. Frekwencja z przyznaniem się do winy.
  2. Pomoc w rozwiązywaniu przestępstwa.
  3. Dobrowolna rekompensata za szkody spowodowane działaniami jednostki.
  4. Eliminacja szkód.
  5. Zapobieganie skutkom negatywnego charakteru przestępstwa.

Istnieją obiektywne i subiektywne oznaki aktywnej skruchy.

Celem są konkretne działania przewidziane przez prawo. Stanowią część skruchy związanej z aktywnym.

Ta funkcja jest łatwa do zidentyfikowania. Co do zasady jest ono określone w ustawodawstwie w formie warunków stosowania zasad zachęt dla pokutujących.

Taka osoba może być uznana za osobę, która nie uważa, że ​​jego działania są błędne, ale czynności, które są wymagane przez prawo.

Dla wszystkich aktywnych skruchy, ogólnymi atrybutami obiektywnymi są użyteczność społeczna popełnionych czynów, ich działalność.

Subiektywne atrybuty obejmują: pewną formę zachowania, rodzaj aktywnego działania, które ma na celu osiągnięcie celów przydatnych dla społeczeństwa.

Aktywna skrucha w takich krajach, jak Łotwa, Mongolia, kraje WNP (z wyjątkiem Kirgistanu) jest głównym powodem uwolnienia skruszonego od odpowiedzialności karnej.

Ustawodawstwo państw WNP zwalnia z tej odpowiedzialności osobę, która popełniła przestępstwo po raz pierwszy, z niewielkim ciężarem, ale pod warunkiem, że osoba ta doszła do dobrowolnego poddania się. Jednak przyczynił się do dochodzenia i dalszego ujawnienia przestępstwa.

Warto zauważyć, że jakakolwiek szczera skrucha niesie sumienną postawę wobec popełnionej zbrodni. Pod tym względem sprawca sam tworzy okoliczności łagodzące jego odpowiedzialność karną.

Późna pokuta czasami nie przynosi korzyści, którą mogłyby przynieść słowa skruchy, o których mowa we właściwym momencie. Ale ten rodzaj wyrzutów sumienia jest przydatny dla samego winnego, dla jego samoświadomości. Gdyby udało mu się wyciągnąć pożyteczną lekcję z tego, co się stało, i czuje wyrzuty sumienia, jest gotów zmienić się na lepsze.

Problem pokuty

szczera pokuta

Warto zauważyć, że problem ten występuje w każdym stanie, niezależnie od poziomu jego rozwoju. Ale w każdym kraju poziom jego manifestacji jest inny. Gotowość danej osoby do pokuty zależy od poziomu jej samopoznania, gotowości do przyjęcia określonej odpowiedzialności. Problem pokuty polega na tym, że we współczesnym świecie stresu, pieniędzy i wyścigu o sukces niektórzy ludzie zapominają uporządkować swoją wewnętrzną treść, by ponownie rozważyć swój stosunek do wielu rzeczy duchowych.

Tak więc, skrucha, cokolwiek by to nie było, zawsze przynosi pozytywny wynik, przede wszystkim, dla samego pokutującego.