Pomimo wysokiego poziomu rozwoju dzisiejszej medycyny (szczególnie położnictwa), niestety spontaniczna aborcja lub "poronienie" nie jest w tym czasie rzadkością. Rozważmy główne przyczyny takiego naruszenia i spróbuj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poronienie występuje we wczesnych stadiach.

Jakie są przyczyny spontanicznej aborcji we wczesnej ciąży?

Przed rozważeniem najczęstszych naruszeń, które wyjaśniają, dlaczego tak często pojawiają się poronienia we wczesnych stadiach ciąży, konieczne jest stwierdzenie, że w większości przypadków obserwuje się to niemal na samym początku ciąży - 5-8 tygodni.

Jeśli mówimy konkretnie o tym, dlaczego poronienie występuje w pozornie absolutnie zdrowych kobietach, należy wymienić następujące przyczyny takiego naruszenia:

  1. Zaburzenia genetyczne są na pierwszym miejscu wśród przyczyn prowadzących do poronienia. W większości przypadków defekty genetyczne nie są dziedziczne, ale są wynikiem pojedynczych mutacji w organizmie przyszłych rodziców. Mogą powstać pod wpływem szkodliwych czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie, infekcje wirusowe, choroby zawodowe itp.
  2. Błąd hormonalny . Najczęstszym tego typu jest brak hormonu progesteronu prowadzący do poronienia.
  3. Czynnik immunologiczny. Polega na rozbieżności, przede wszystkim, współczynnika Rh krwi dziecka, biorąc pod uwagę parametr krwi przyszłej matki.
  4. Infekcje seksualne, takie jak rzęsistkowica, toksoplazmoza, kiła, chlamydia może również być przyczyną poronienia samoistnego.
  5. Powszechne choroby zakaźne, wśród których najczęstsze są wirusowe zapalenie wątroby, różyczka.
  6. Obecność aborcji w przeszłości również odracza jej wpływ na następną ciążę.
  7. Przyjmowanie leków i ziół na krótkich terminach bez konsultacji lekarskiej może spowodować przerwanie ciąży.
  8. Silny szok psychiczny dlaczego jest wczesne poronienie może również prowadzić do poronienia.
Jak prawidłowo ustalić przyczynę poronienia?

Aby zrozumieć, dlaczego doszło do takiego zjawiska jak poronienie, lekarze przeprowadzają liczne badania. Kiedy są przeprowadzane, bada się nie tylko samą kobietę, ale także martwe owoce, pobierając fragmenty tkanki do badania mikroskopowego. Przeprowadzić również badanie genetyczne obojga małżonków, aby uniknąć naruszeń.

Tego rodzaju badania pozwalają nam również ostatecznie ustalić, dlaczego małżeństwo ma spontaniczne poronienie we wczesnej ciąży i jak im pomóc.