Cechy osobowości są bardzo wewnętrznymi i głębszymi cechami ludzi, którzy czynią każdego z nas indywidualnymi, odmiennymi od reszty naszego gatunku. W tym obszarze obejmuje wszystko, co jest głębokie, stabilne i wpływa na resztę osoby. Może to obejmować temperament, motywy zachowania, charakter psychologiczny, aspiracje i tożsamość osobową.

Osobiste cechy danej osoby pozwalają wywierać wpływ na cechy psychologiczne: z woli i woli danej osoby nie jest trudno rozwinąć umiejętności, których potrzebuje.

Istnieją różne kwestionariusze, które pozwalają ci stworzyć obiektywny pogląd o sobie, lub innymi słowy, aby przeprowadzić psychodiagnostykę cech osobowych.

Diagnoza osobowości

Różne techniki cech osobistych pozwalają nam na pełną, kompleksową analizę osobowości:

  1. Emocjonalne cechy osobowości można ocenić, na przykład, zgodnie ze Skalą Wartości Emocjonalnych BI. Dodonov.
  2. Indywidualne cechy osobowe można stwierdzić przechodząc testy psychologiczne lub odwołując się do takich źródeł, jak na przykład L.N. Sobczik. "Psychologia indywidualności: teoria i praktyka psychodiagnostyki".
  3. Możliwe jest zdiagnozowanie szeregu najważniejszych parametrów osobistych przy użyciu metody Eysencka, która opracowała specjalny kwestionariusz.
  4. Interesujące fakty można znaleźć za pomocą Spielberger Scale of Reactive and Personal Anxiety, którego nazwa mówi sama za siebie.
  5. Podkreślenie akcentu charakteru jest możliwe dzięki zastosowaniu kwestionariusza charakterystycznego Leonharda.

Osobiste cechy są podatne na analizę, a znając swoje mocne i słabe strony, łatwiej jest dokonać właściwego wyboru i podjąć różne decyzje.