Mówi się, że postać jest sprawą wrodzoną. Ale kto, natarczywie i natarczywie, nie zaszczepi wam tego, macie dziecko, natychmiast natychmiast szczerze i niewzruszenie wymyślisz pewność, że postać może i powinien zostać zmodyfikowany. Dla własnego dobra. Jednakże, jeśli chodzi o działanie, główne cechy charakteru okazują się bardzo stabilne. Tutaj ludzie mają dwie możliwości: pozostawić dziecko w spokoju i kontemplować jego naturalny rozwój lub kontynuować "gwałcenie", wyjaśniając potomstwu swojego potomstwa, że ​​trzeba być żywym, odważnym i odważnym, jak tata.

Nie zamierzamy uczyć dzieci edukacji, ale zaczniemy naszą opowieść o głównych cechach charakteru danej osoby od jej początków.

Natura dzieci

Dziecko rodzi się z temperamentem. Temperament jest jedną z dwóch złożonych postaci, która zaczyna się formować od pierwszych dni życia na tym świecie, przekazywana jest genetycznie od rodziców. Na główne cechy charakteru dziecka wpływa także element społeczny:

 • rodzicielstwo;
 • przykład rodziców i ludzi wokół nich;
 • standardy kulturowe i etyczne, w których dziecko rośnie;
 • związek między ludźmi wokół ciebie.

Powinniście być świadomi, że wasze dziecko nie urodzi się kłamcą i manipulatorem, może być predysponowane do tych cech w związku z genetyką, którą przekazujecie, ale dzieci uczą się kłamać od swoich rodziców.

Klasyfikacja cech charakteru

Istnieją trzy główne grupy cech charakteru:

 • komunikatywny;
 • biznes;
 • silna wola.

Można rzec, ile cech charakteru nie może mieć osoba, ale przybliżona liczba waha się od 150 do 500 i zależy od tego, kto się liczy.

Wymieniamy główne cechy twojej postaci w grupach.

Cechy biznesowe przejawiają się w dziedzinie ludzkiej działalności:

 • lenistwo;
 • ciężka praca;
 • poświęcenie;
 • zaniedbanie;
 • zła wiara;
 • dokładność;
 • nieodpowiedzialność;
 • odpowiedzialność

Cechy komunikacyjne manifestują się poprzez emocji podczas komunikacji:

 • bezinteresowność;
 • responsywność;
 • życzliwość;
 • skromność;
 • życzliwość;
 • agresja;
 • uraza;
 • drażliwość

Cechy dobroczynne przejawiają się w przejawianiu zasad człowieka:

 • wytrwałość;
 • podstawowe cechy charakteru
 • zaufanie;
 • celowość;
 • wytrwałość;
 • giętkość;
 • brak woli;
 • niespójność.

Jeśli chodzi o typy charakteru, to jest agregaty pewnego zestawu cech, nauka tworzy tylko dwie grupy: introwertyka i ekstrawertyk. Oczywiście nie ma w 100% introwertników i ekstrawertyków, ponieważ każdy z nas może jednocześnie być nosicielem jakości sprzecznych ze sobą.