Komunikacja, pomimo zewnętrznej prostoty, jest bardzo złożonym i wieloaspektowym procesem, podczas którego nawiązuje się i rozwija kontakty interpersonalne. Komunikacja jest fizyczną manifestacją potrzeby danej osoby do wspólnych działań, a w jej trakcie wymiana informacji, percepcja i zrozumienie partnera. Najważniejszą rzeczą w komunikacji jest sfera emocjonalna, świadomość ludzi. Rozważamy rodzaje i funkcje komunikacji.

Rodzaje komunikacji

Mówiąc o komunikacji, identyfikuj cele, typy, strukturę, funkcję. Gatunek jest jedną z głównych cech, która pozwala wskazać istotę kontaktu z inną osobą lub ludźmi. Wśród nich są następujące:

 1. Formalne komunikacja - komunikacja, w której używają zwykłych masek (grzeczności, surowości i innych), aby ukryć prawdziwe emocje. W tym przypadku nie ma chęci zrozumienia rozmówcy.
 2. Prymitywna komunikacja to komunikacja, w której ludzie oceniają się nawzajem jako obiekt, który przeszkadza lub jest w stanie pomóc. Po otrzymaniu pożądanej osoby przestaje się komunikować.
 3. Komunikacja formalna - komunikacja, zbudowana na stosunku ról społecznych.
 4. Komunikacja biznesowa to komunikacja, której typy i funkcje uwzględniają osobliwości osoby, nastrój rozmówcy, ale stanowią podstawę interesów sprawy.
 5. Duchowa, międzyludzka komunikacja przyjaciół - komunikacja, funkcje i typy polegają na głębokim zrozumieniu, wzajemnym wsparciu.
 6. Komunikacja manipulacyjna - komunikacja, której celem jest uzyskanie korzyści.
 7. Komunikacja świecka jest komunikacją nieobiektywną, w której mówi się o tym, co jest akceptowane, a nie o tym, co myślą.

Funkcje, rodzaje, poziomy i środki komunikacji charakteryzują komunikację z różnych stron i pozwalają lepiej zrozumieć jej mechanizm i zasady jego użytkowania, bez których trudno jest skutecznie komunikować się z innymi ludźmi.

Funkcje komunikacyjne

Funkcje są ważnymi właściwościami, które dzielą przejawy komunikacji. W sumie jest sześć funkcji:

 1. Funkcja wewnętrzna (komunikacja z samym sobą).
 2. rodzaje funkcji i poziomy komunikacji
 3. Funkcja pragmatyczna (potrzeba-motywacja).
 4. Funkcja tworzenia i rozwoju (zdolność wpływania na partnerów).
 5. Funkcja potwierdzania (możliwość poznania i potwierdzenia siebie).
 6. Funkcja organizowania i utrzymywania relacji interpersonalnych (ustanawianie i utrzymywanie produktywnych relacji).
 7. Funkcja separacji związków (ułatwia przekazywanie niezbędnych informacji lub różnicowanie).

Rozumiejąc mechanizmy komunikacji, człowiek zaczyna inaczej wyglądać na tym najważniejszym narzędziu społecznościowym, które pozwala na poprawę i osiągnięcie wyznaczonych celów. cele .