Z pewnością znasz wyrażenie "historia porusza się w spiralę". To stwierdzenie opiera się na prawie podwójnej negacji, która została sformułowana w starożytności. To prawda, że ​​odnosi się to tylko do logiki, filozofowie zaczęli używać pojęcia podwójnej negacji znacznie później, a Hegel był nią najbardziej zainteresowany. Wszyscy inni filozofowie przyjęli jego rozumowanie jako podstawę. Na przykład Marks zgodził się z podstawową ideą, ale wierzył, że Hegel rozważał problem w idealnym świecie, podczas gdy my żyjemy w świecie materialnym. Dlatego Marks, formułując swoją teorię, zaangażował się w wyzwolenie filozofii Hegla od mistycyzmu i innych, z jego punktu widzenia, błędnych sądów.

Prawo podwójnej negacji w logice

Pierwsze wzmianki o tym prawie są związane z nazwiskiem Gorgiusa i Zenona z Epey, którzy byli starożytnymi filozofami greckimi. Uważali, że jeśli odrzucenie jakiegokolwiek stwierdzenia powoduje sprzeczności, wówczas samo stwierdzenie jest prawdziwe. Tak więc to logiczne prawo pozwala nie brać uwaga podwójne negatywne. Przykładami prawa odmowy negacji w rozmowie mogą być takie zwroty: "nie mogę powiedzieć", "nie jestem wystarczająco nieufny", "nie ma niedoborów", "nie uważam za błędne", itp. Takie zwroty wyglądają dość nieporęcznie i dlatego są zwykle używane w oficjalnej komunikacji. Ale w praktyce dzieło prawa jest o wiele bardziej odkrywcze, jest przykładem tak uwielbianym przez wiele kryminałów. Co robią śledczy w sytuacji, gdy nie ma dowodów na poczucie winy podejrzanego? Mówią, że nie ma dowodów na jego niewinność. Tak więc podwójna negacja pomaga rozwiązać wiele problemów logicznych, ale warto przekroczyć linię tej nauki, gdzie wszystko jest ściśle racjonalne, ponieważ praktyczne zastosowanie zanika na drugim planie.

Prawo negacji negacji w filozofii

Negacja dialektyczna Hegla implikuje realizację wewnętrznej sprzeczności, która powstaje w procesie jakiegokolwiek rozwoju, który jest ruchem od abstrakcji do konkretu. Wynikająca z tego sprzeczność pomaga wyjść poza abstrakcyjną koncepcję ram, w której następuje pierwsza negacja. Po tym, koncepcja powraca, jakby do punktu wyjścia, ale już bardziej wzbogacona, to znaczy nadchodzi moment drugiej negacji. Zwrócona, konkretna koncepcja zawiera początkową pozycję i usunięty, idealny moment przeciwny. Hegel uważał, że koncepcja rozwija się cyklicznie, a Lenin wyraził ją żywo w formie spirali, pokazując powrót koncepcji do pierwotnej pozycji, ale na wyższym poziomie. Przykładem jest idea rodziny: w dzieciństwie uważamy ją za ważną część życia, w okresie dorastania pojawia się okres wątpliwości, potem wracamy do przekonań naszych dzieci, ale teraz są one uzupełniane doświadczeniami i doświadczeniami uzyskanymi w czasie sprzeczności. prawo negacji negacji w filozofii

Ale prawo negacji negacji pojawiło się w filozofii dzięki Marksowi, który przerobił heglowską dialektykę. Marks oparty na pracach Hegla opracował trzy prawa, ale była to zasada podwójnej negacji, zmieniona z materialistycznego punktu widzenia, która wywołała największe kontrowersje. Niektórzy zwolennicy filozofii marksistowskiej wierzyli, że to prawo może działać tylko w odniesieniu do myślenia, procesu nabywania konkretnych form. Ponieważ pogląd, że rzeczywistość podlega tej ustawie, rodzi szereg pytań. Zasada podwójnej negacji będzie obowiązywała dla cyklicznego rozwoju zjawiska które charakteryzują się rzeczywistością społeczną, a nie naturalną. Tak więc kwestia prawa negacji negacji jest nadal otwarta i jest interesująca dla badaczy.