Klimat społeczno-psychologiczny w rodzinie i innej społeczności opisuje naturę relacji między ludźmi, a także wskazuje na dominującą nastrój . Różne warunki pozwalają grupie albo z powodzeniem funkcjonować, albo jej członkowie czują się nieswojo.

Składniki klimatu społeczno-psychologicznego

Aby ocenić atmosferę w każdym zespole, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Po pierwsze, jak często zmienia się skład grupy, tzn. Czy ma miejsce rotacja personelu. Po drugie, w jaki sposób realizowane są zadania, czy często występują konflikty itp.?

Funkcje klimatu społeczno-psychologicznego:

  1. Pozwala ocenić, czy dana osoba jest uwzględniona w działaniu i czy praca jest wykonywana poprawnie.
  2. Daje możliwość poznania potencjału mentalnego i rezerw indywidualnych i zbiorowych jako całości.
  3. Możliwe jest oszacowanie skali problemów, które nie pozwalają nam na pomyślny rozwój i pracę w zespole.

Oznaki sprzyjającego klimatu społeczno-psychologicznego są następujące: istnienie zaufania, wsparcia, uwagi, zaufania, otwartej komunikacji, rozwoju zawodowego i intelektualnego itp. O tym, że niekorzystny klimat zespołu będzie świadczył przez takie oznaki: obecność napięcia, niepewność, nieporozumienie, wrogość i inne negatywne rzeczy.

Czynniki wpływające na klimat społeczno-psychologiczny:

  1. Globalne środowisko makro. Kategoria ta obejmuje stabilną sytuację ekonomiczną, polityczną i psychologiczną całego społeczeństwa.
  2. Mikroklimat fizyczny, a także higieniczne warunki pracy. Na ten czynnik ma wpływ wielkość i struktura organizacji, a także warunki, w których dana osoba stale pracuje, czyli rodzaj oświetlenia, temperatura, hałas itp.
  3. Satysfakcja z pracy. W większym stopniu na klimat społeczno-psychologiczny wpływa fakt, czy dana osoba to lubi praca , może zostać zrealizowany i rozwinięty w swoim biurze. Kiedy lubisz warunki pracy, płace i inne czynniki, poprawia się również ogólna atmosfera w zespole.
  4. Charakter działalności. Czynnikami pośrednimi są monotonia pracy, poziom odpowiedzialności, obecność ryzyka, komponent emocjonalny itp.
  5. Kompatybilność psychologiczna. Czynnik ten bierze pod uwagę to, czy ludzie nadają się do wspólnych działań i czy mogą nawiązywać relacje.

Czynnikiem pośrednim, który wpływa na klimat społeczno-psychologiczny, jest styl przywództwa, to znaczy jest demokratyczny, autorytarny lub conniving.