W społeczeństwie sztywność rozumiana jest jako niemożność przystosowania się i przystosowania się do nagle pojawiających się sytuacji. Tacy ludzie nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemami, a każda zmiana planowanych działań może je zniweczyć.

Czym jest sztywność?

Jeśli połączymy wszystkie koncepcje, sztywność jest niemożliwością odpowiedniego zachowania w skrajnej sytuacji. Osoby podlegające temu syndromowi są do siebie podobne i mają następujące cechy :

 • wrażliwość;
 • upór;
 • niewzruszona wiara w siebie;
 • uzależnienie od nawyków;
 • niezdolność do szybkiego myślenia w nagłych wypadkach.

Takie osoby są przyzwyczajone do życia zgodnie ze stereotypem i nigdy nie odstępują od swoich zasad. Cokolwiek wpływa na podejmowanie decyzji, sztywność będzie odgrywać pewną rolę. Dla niektórych jest to minus, ale tacy ludzie są bardzo celni, wpływowi i punktualni. Mocno idą do celu, nie zwracając uwagi na przeszkody. Wśród osób o takim nastawieniu często można znaleźć:

 • matematyka;
 • księgowy;
 • inżynierowie;
 • ekonomiści.

Jednak wiele poglądów sztywność jak cecha negatywna . Tacy ludzie są bardziej ograniczeni w komunikacji, a nawet w pracy wolą wykonywać swoje obowiązki samodzielnie. Są bardzo zadowoleni z monotonnej i jednorodnej pracy, a na takich obszarach mogą osiągnąć wysokie wyniki. Warto zauważyć, że sztywność można wyrazić na różne sposoby, w postaci łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej.

co to jest sztywność

Co to jest sztywność w psychologii?

Sztywność w psychologii implikuje niemożność przystosowania się do nowej sytuacji. Ludzie po prostu gubią się w problemach i przestają cokolwiek robić. Z drugiej strony, nadal postępują zgodnie z pierwotnie przygotowanym planem, w którym rzadko znajdują sojuszników. Psychologowie wyróżniają trzy typy sztywnych ludzi, zgodnie z ich zachowaniem we współczesnym społeczeństwie. Sztywność psychiczna to:

 1. Cognitive - niezdolność do stworzenia nowego planu działania, jeśli sytuacja ulegnie pewnej zmianie.
 2. Affective - niezdolność do łączenia prawdziwych wydarzeń z fantazjami i zwracania uwagi na prawdziwe problemy.
 3. Motywacyjne - niechęć do motywowania się do realizacji wcześniej postawionych celów.

Czym jest sztywność myślenia?

Każda osoba myśli w głowie wiele pomysłów i planów i nie zawsze dzielić się nimi z innymi. Sztywność myślenia polega na braku umiejętności szybkiego zmieniania logicznych konstrukcji i myślenia o nowych rzeczach. właściwa decyzja . Zbyt łatwych ludzi może się po prostu zagubić, ponieważ na reakcję wpływają następujące czynniki:

 • wysoki poziom złożoności zadań;
 • prawdopodobieństwo zagrożenia;
 • zainteresowanie i motywacja jednostki;
 • warunki działania i podejmowania decyzji.

Co to jest sztywność emocjonalna?

Wiele osób zgadza się, że sztywność emocjonalna jest długością manifestacji uczuć w wyniku jakichkolwiek działań lub słów. Tacy ludzie podzieleni są na dwie grupy:

 1. Viscous - zapętlanie się w ciężkich wspomnieniach i problemach oraz niemożność zaakceptowania otaczających emocji.
 2. Stabilny - łączenie w każdej sytuacji z "właściwym" nastrojem i utrzymaniem ogólnego zachowania.
sztywność

Afektywna sztywność

W rzeczywistości sztywność afektu jest bardzo podobna do sztywności myślenia. Trudności w doktrynie emocjonalnej występują u osób, które nadmiernie ostrożnie skupiają swoją uwagę na przedmiocie lub problemie. Uczucia, chwytanie człowieka, mają silny wpływ na jego zachowanie. W takiej sytuacji doświadczenie oszczędza na doświadczeniach z przeszłości, osoba afektywna może wykonywać działania zgodnie z już sprawdzonym planem.

Sztywność intelektualna

Sztywność intelektualna procesów myślowych ujawnia się przy ścisłym przestrzeganiu sprawdzonego już planu. Tacy ludzie wolą uczyć się na błędach innych i po raz kolejny nie narażają się na niebezpieczeństwo. Nie są w stanie zaangażować się w strategię i rozwój, ich celem są sprawdzone rozwiązania na lata w celu rozwiązania problemów. Wyróżniają się w społeczeństwie, ponieważ:

 • utracone, gdy pojawiają się problemy;
 • nie chcę prowadzić firmy;
 • kochać samotność;
 • skrupulatny i staranny do ostatniego szczegółu;
 • zamknięty i niekomunikatywny.