Połączenie zachowania werbalnego i niewerbalnego pozwala uzyskać pełny obraz osoby. Oceniając rozmówcę, zwyczajowo bierze się pod uwagę nie tylko jego słowa, ale także gesty, postawę, wyraz twarzy i tak dalej A to niewerbalne zachowanie pozwala dowiedzieć się więcej o rozmówcy. Na przykład niezadowolony wyraz twarzy podczas rozmowy natychmiast wyjaśnia jej prawdziwy nastrój.

Zachowanie niewerbalne i jego elementy

Aby analizować i przewidywać zachowania ludzi, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów:

  1. Zachowanie Zgodnie z działaniami interlokutora można wyciągnąć wiele ważnych wniosków i przewidzieć jego przyszłe działania. Zachowanie może być instynktowne, nabyte, odpowiednie itp.
  2. Dynamika ruchów. Stan emocjonalny rozmówcy można ocenić na podstawie sposobu poruszania się, na przykład nagłe ruchy wskazują na napięcie, a nawet na agresję.
  3. Reakcje na czynniki drażniące. Zarówno zachowanie werbalne, jak i niewerbalne prowokuje ludzi do pewnych działań. Można go wykorzystać do własnych celów, mając taktyczną przewagę.
  4. Gestykulować Nawiasem mówiąc, osoba porusza rękami i głową podczas rozmowy, można dowiedzieć się wielu interesujących informacji na jego temat. Na przykład emocjonalni i otwarci ludzie często machają rękami, towarzysząc ich słowom wyraźnymi gestami.
  5. Relacja między mężczyzną a kobietą. Ten element zachowania jest seksowny postać Na przykład, kobieca zabawa z oczami.

W interpretacji niewerbalne zachowanie człowieka ma wielkie znaczenie i jego wygląd. Jak mówią, są witani przez ubrania, to znaczy, nawet patrząc na ubrania rozmówcy, można wyciągnąć wiele użytecznych wniosków na temat jego charakteru i życia w ogóle. Jeśli nauczysz się interpretować wszystkie znaki niewerbalne, możesz przewidzieć działania ludzi wokół ciebie, co znacznie ułatwi życie.