Silne leki przeciwzapalne czasami zawierają antybiotyki. Rozważany środek nie ma do nich zastosowania, mimo że jest bardzo skutecznym środkiem znieczulającym. Jednak Nimesil i alkohol nie powinny być pijane w tym samym dniu, ponieważ może to prowadzić do nieodwracalnych skutków w organizmie.

Nimesil i alkohol - kompatybilność

Rozkład alkoholu etylowego zachodzi w wątrobie i wytwarzana jest toksyczna substancja zwana aldehydem octowym. Umiarkowane porcje alkoholu nie powodują śmierci komórki, a nadużywanie alkoholu powoduje zamianę tkanki wątrobowej na tkankę łączną. Tak więc silne napoje wywierają toksyczny wpływ na organizm, niszcząc komórki wątroby, a aktywnym składnikiem Nimesil jest nimesulid - niesteroidowa substancja przeciwzapalna, która oprócz działania znieczulającego ma działanie przeciwgorączkowe. Jest to słaba toksyna, która podobnie jak aldehyd octowy może niszczyć komórki wątroby w dawkach przekraczających zalecane w instrukcjach. W działaniach niepożądanych leku, o którym mowa, wskazano, że jedną z negatywnych konsekwencji leczenia lekiem może być upośledzenie czynności wątroby, jak również zapalenie wątroby . W związku z tym Nimesil i alkohol nie są pożądane do połączenia, ponieważ równoczesne stosowanie substancji niszczących dla krzyżującego się narządu narządu wzmaga ich działanie.

Czy mogę przyjmować Nimesil z alkoholem i jaka jest ich interakcja?

Instrukcje dotyczące opisywanego leku nie wskazują, że Nimesil i alkohol są niezgodne, jak również brak opisu mechanizmów interakcji. Należy jednak zauważyć, że metabolizm (podział) nimesulidu zachodzi przy udziale specjalnego enzymu - izoenzymu cytochromu. Jak się okazało, przyczynia się to również do rozpadu związków etanolu w wątrobie. Tak więc równoczesne stosowanie leku z alkoholem powoduje nadmierne wytwarzanie tego enzymu, a w konsekwencji wzrost toksycznego ładunku w wątrobie.

Co więcej, ze względu na brak badań dotyczących interakcji produktu Nimesil z alkoholem, nie ma dowodów na to, jak skuteczne będzie to narzędzie do znieczulenia. Wśród ekspertów jest opinia, że ​​alkohol blokuje aktywność leku, a dostateczny efekt środka przeciwbólowego nie jest osiągany.

Jedną z najniebezpieczniejszych konsekwencji przyjmowania leku Nimesil z alkoholem jest możliwość niewykrycia takich skutków ubocznych terapii, jak krwawienie wewnętrzne w przewodzie pokarmowym z powodu zatrucia. W stanie nieprzytomności ignorowanie takiego objawu może być śmiertelne.

Nimesil po alkoholu - szkoda

Zdarzają się przypadki, gdy po uczcie się pojawia silny ból głowy lub zaostrzenia chorób przewlekłych, którym towarzyszą intensywne nieprzyjemne odczucia. Oczywiście, musisz szybko nimesil po alkoholu wyeliminuj dyskomfort i często używaj do tego Nimesil. Ważne jest, aby pamiętać, że przerwa między ostatnią częścią napoju, nawet słabą, na przykład piwem, a przyjmowaniem leku powinna wynosić co najmniej 6 godzin. W tym czasie większość etanolu będzie miała czas na metabolizowanie w wątrobie i zostanie wydalona z żółcią i przez nerki. Chociaż efekt toksyczny powstałego aldehydu octowego będzie się nadal utrzymywał, nie będzie on w stanie wzmocnić podobnego działania nimesulidu tak bardzo, a leczenie zespołu bólowego pozostanie względnie bezpieczne. Niemniej jednak zaleca się zastąpienie rozważanego leku mniej toksycznym środkiem (aspiryna, Ibuprom), aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla wątroby.