Wyobraźnia jest graficzną reprezentacją informacji, która zawsze obarczona jest czymś nierealnym, nie mającym miejsca w rzeczywistej rzeczywistości. Wyobraźnia przybiera wiele form, od najbliżej rzeczywistości - planowanie, aż po bardzo surrealistyczne - śnić . W procesie wyobraźni zaangażowane są myślenie, pamięć, analiza, a także sposób postrzegania świata.

Odmiany wyobraźni

W psychologii istnieje pięć podstawowych form wyobraźni:

  • marzeniem jest wizja transformacji w przyszłości, która nie ma dokładnej daty wdrożenia;
  • fantasy - odbicie rzeczywistości w zmodyfikowanej formie;
  • halucynacja jest obrazem doświadczanym przez nas bez zewnętrznej stymulacji;
  • Marzenia - przedstawienie nieosiągalnej i niemożliwej do zrealizowania przyszłości;
  • sny - nieświadoma wizualizacja pragnień.

Oprócz tych form wyobraźni, istnieje jeszcze jeden rzadko wymieniany gatunek - eksperyment myślowy.

Jego główną cechą jest proces myślenia, podczas którego osoba reprezentuje odbicie rzeczywistości w przyszłości. Na przykład tego typu działalność wykorzystał Karol Marks, gdy twierdził, że komunizm był opłacalny tylko wtedy, gdy został ustanowiony we wszystkich krajach świata.

Sen jak kształt wyobraźni personifikacja, realna możliwość, która nie ma terminu. Od rzeczywistości do snów dzieli nas tylko obecność woli, zdecydowania, działań, poświęcenia i obłudy.

Obrazy w wyobraźni

Wyobraźnia generuje swoje obrazy na trzy sposoby:

  1. Aglutynacja jest formą wyobraźni, która łączy w sobie obrazy, których nie ma w rzeczywistości. Na przykład aglutynacja jest obrazem syreny, w której połączono kobietę (twarz i tułów), rybę (ogon) i algi (włosy). Ta metoda używana jest zarówno w kreatywności, jak i nieświadomie, w naszych snach.
  2. Nacisk - podkreślanie czegoś odrębnego w obrazie.
  3. Typizacja - kombinacje cech charakteru typowych dla danej epoki / kręgu ludzi na jednym obrazie.