Norma dimer podczas ciąży Szybkość substancji takich jak D-dimer podczas ciąży jest bezpośrednio zależna od zamierzonego termin ciąży. Pod tym pojęciem w medycynie rozumie się produkty rozpadu substancji biologicznej, takiej jak fibryna, która bierze bezpośredni udział w pracy układu krzepnięcia krwi.

Jaka jest norma D-dimer podczas obecnej ciąży w 1. trymestrze?

Zanim powiemy o poziomie normalnych wartości tego wskaźnika, należy stwierdzić, że nie ma wyraźnych wartości liczbowych dla ciąży, tj. przy ocenie wyników lekarze zwracają uwagę przede wszystkim na to, że stężenie D-dimerów nie przekracza górnego progu. Warto również zauważyć, że bezpośrednie stężenie można wskazać w takich jednostkach, jak ng / ml, μg / ml, mg / l, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie.

Tak więc, w pierwszym trymestrze ciąży zwykle występującej, stężenie tej substancji biologicznej we krwi matki oczekującej nie powinno przekraczać 750 ng / ml.

Jak zmienia się stężenie d-dimerów w 2. trymestrze?

Z reguły, wraz ze wzrostem okresu ciąży, następuje wzrost stężenia podobnej substancji. Tak więc normalnie D-dimer w 2. trymestrze ciąży bez powikłań może osiągnąć 900 ng / ml. Jednak nie jest konieczne, aby kobieta w ciąży słyszała alarm i martwiła się, gdy wartość tego wskaźnika przekroczy próg tysięczny. W takich przypadkach kobieta jest zwykle zalecana dodatkowej konsultacji z hematologiem.

Jakie jest stężenie d-dimerów w 3 trymestrze?

W tym okresie rodzenia ilość tej substancji w krwiobiegu matki oczekującej jest maksymalna. Pod koniec ciąży, w 3. trymestrze ciąży w czasie ciąży bez zaburzeń, wskaźnik d-dimerów we krwi nie powinien przekraczać 1500 ng / ml. Tak więc, przez cały czas noszenia dziecka, jego stężenie u ciężarnej wzrasta 3-krotnie.

Jak ocenia się wyniki? d dimer w czasie ciąży 1 trymestr

Interpretacja wyniku analizy d-dimerów podczas ciąży i porównanie wartości z normą powinna być przeprowadzona wyłącznie przez lekarza. Faktem jest, że ten rodzaj markera nie jest bardzo pouczający i może jedynie wskazywać na późniejsze badanie kobiety w ciąży.

W przypadku, gdy przyszła mama ma predyspozycje do rozwoju zakrzepica, przepisuje się odpowiednią terapię za pomocą leków przeciwzakrzepowych. Pomaga to zapobiegać powstawaniu zakrzepów krwi, które w czasie ciąży mogą prowadzić do katastrofalnych konsekwencji.