Kościół Zmartwychwstania Chrystusa (Hakodate), Świątynia Zmartwychwstania, Xu no no Fukkatsu Seido, Gang-gang-ji Świątynia Dzwonu - Hakodate