Badanie ultrasonograficzne, które musi wykonać kobieta w ciąży w całym okresie ciąży, jest jedynym źródłem mniej lub bardziej rzetelnej informacji na temat terminu ciąży, wzrostu i rozwoju płodu, obecności jego patologii lub wad, i tak dalej. W tym celu przeprowadza się fetometrię, czyli ustalenie rozmiaru głowy biparentalnej, która jest interesująca dla lekarzy ginekologów i ginekologów wszelkich konsultacji z kobietami. Ten wskaźnik jest słusznie uważany za jeden z najważniejszych i jest ustalany w każdym okresie ciąży. Jednak nie każda kobieta w pełni rozumie, że to BDP płodu, dlaczego te dane są potrzebne, jakie normy istnieją i tak dalej.

Jaka jest dwunasowa wielkość płodu?

Dane te są uzyskiwane przez wizualizację fal na ekranie USG, które są podobne do poziomu trzeciej komory mózgu. BDP w czasie ciąży pokazuje rzeczywistą i największą odległość między przeciwnie położonymi ścianami kości korony czaszki dziecka. To jest charakterystyczne rozmiar głowy dziecka i w konsekwencji pokazuje zgodność stanu i stopnia rozwoju układu nerwowego i okresu ciąży.

Rozmiar dwubiegunowy lub BPD jest niezbędny do potwierdzenia zarówno dla płodu, jak i matki, przejścia przez kanał rodny oraz wyboru najbardziej optymalnego rodzaju porodu i taktyki personelu medycznego podczas usuwania ciężaru. Jeśli USG płodu BDP wykazuje znaczną niedopasowanie wielkości głowy i kanału rodnego matki, co może wynikać z różnych przyczyn, planowy cesarskie cięcie .

Normy BDP na tygodnie

Istnieją tak zwane cotygodniowe wytyczne BDP, które są specjalnie opracowane dla każdego okresu ciąży, co znacznie ułatwia diagnozę. Badania mogą być prowadzone na zasadzie "kto pierwszy, ten pierwszy", ale najbardziej wiarygodne informacje na temat zgodności rozwoju dziecka z okresem ciąży uzyskuje się w drugim lub trzecim trymestrze ciąży.

Stół owocowy BDP

Aby zrozumieć, czym jest dwuczęściowy rozmiar płodu i czy odpowiada on twoim wynikom z ogólnie przyjętymi normami, warto zapoznać się z tabelą, w której prezentowane są dane BDP dla każdego tygodnia. Tabele te są już uwzględnione w programie maszyny ultrasonograficznej i na ich podstawie wydaje się wniosek. Operator lub lekarz niezależnie wybiera wymagany typ danych i ustawia go bezpośrednio przed samym badaniem. Nie panikuj od razu, jeśli ostateczne wyniki nie są idealne, zawsze występują fluktuacje w pewnych granicach. Ostateczna diagnoza dotyczy tego, czy norma BDP odpowiada twojemu okresowi ciąży. Na przykład BPR 18 mm jest odpowiednikiem zarówno 11, jak i 12 tygodnia ciąży.

Cechy tego, co BDP oznacza na ultradźwiękach

bppr w czasie ciąży

Połączenie takiego indeksu, jak rozmiar oktawowo-czołowy z danymi BPR, pozwala ocenić, na jakim poziomie rozwoju płód jest i jak długo faktycznie ma miejsce ciąża. Przecież to od okresu ciąży rozpoczyna się ogólna ocena stopnia rozwoju dziecka, czy jest pełny, czy nie. Rozmiar BDP na tydzień dostarcza lekarzowi informacji niezbędnych do ustalenia stanu i wielkości mózgu w oparciu o objętość czaszki i, w konsekwencji, całego układu nerwowego dziecka.

Osobliwością tego wskaźnika jest to, że dane charakteryzujące jego wzrost spowalniają wraz ze wzrostem płodu. Na przykład, BDP w 12 tygodniu, a dokładniej jego wzrost, wynosi około 4 milimetrów na tydzień. Pod koniec okresu ciąży wskaźnik BDP w wieku 33 tygodni wynosi już 1,2 lub 1,3 mm maksimum.

Tak więc, prawidłowe zrozumienie, czym jest dwunarodowy rozmiar płodu i co to znaczy, pomaga w czasie i w pełni ocenia stopień wzrostu i rozwoju płodu w macicy.