analiza ejakulatu Analiza ejakulatu jest jednym z tych badań laboratoryjnych, bez których diagnoza przyczyn niepłodności u mężczyzn nie jest kompletna. Za jego pomocą można ustalić cechy morfologii męskich komórek płciowych, porównać je z normą i ocenić ruchliwość plemników. Z reguły czynniki te odgrywają decydującą rolę w procesie zapłodnienia i mają bezpośredni wpływ na poczęcie.

Jakie parametry są brane pod uwagę przy rozszyfrowywaniu analizy ejakulatu (spermogram) przez Kruger?

Podczas przeprowadzania tego rodzaju badań należy ocenić:

  1. Objętość ejakulatu uwalniana podczas wytrysku (w normie 2-10 ml).
  2. Czas upłynnienia. Ocenia się lepkość nasienia. Normalnie powinien zmienić swoją konsystencję w przedziale 10-40 minut. Wzrost tego wskaźnika czasu wskazuje na problemy w pracy gruczołu krokowego.
  3. Kolor ejakulatu jest również oceniany przez specjalistów. Zwykle jest nieprzejrzysty, białawy kolor. Pojawienie się różowego koloru wskazuje na obecność w nim czerwonych krwinek.
  4. Kwasowość odgrywa ważną rolę w określaniu lokalizacji ognisk zapalnych w układzie rozrodczym u mężczyzn. Zwykle powinno to być 7,2-7,4 pH. Jeśli wskaźnik ten zostanie przekroczony, z reguły obserwuje się stan zapalny gruczołu krokowego, zmniejszenie wskazuje na możliwe zablokowanie przewodów wytwarzających płyn nasienny.
  5. Liczba plemników w próbce jest jednym z głównych parametrów. Zwykle w 1 ml z nich powinno być obecnych od 20 do 60 milionów.
  6. Mobilność plemników jest najważniejsza w procesie zapłodnienia i dalszej koncepcji. Podczas oceny tego parametru liczone są aktywne, słabo aktywne i nieruchome gamety.

Podczas analizy ejakulatu parametry te są porównywane z normą, po czym następuje wniosek o możliwej przyczynie braku płodności.

Jaka jest analiza biochemiczna ejakulatu?

Kompleks badań nasion samców nie jest kompletny bez tej analizy. Jednocześnie szacuje się zawartość w spermie substancji takich jak kwas cytrynowy, białko, akrosynę, fruktozę. dekodowanie analizy ejakulatu To badanie jest izolowane i jest przypisane do oceny pracy gruczołów płciowych męskich, ogólnego stanu hormonalnego, pomagając ustalić przyczynę niepłodności.

Jaki jest cel analizy bakteriologicznej ejakulatu?

Badanie to ma na celu identyfikację tych chorobotwórczych mikroorganizmów, które zakłócają prawidłowy rozwój komórek płciowych. Taka analiza zakłada zasianie próbki ejakulatu i jest przypisana: