Pojęcie zgodności psychologicznej zyskało prawo do istnienia dzięki relacjom międzyludzkim. Zgodność psychologiczna jest cechą długotrwałej interakcji między dwiema lub większą liczbą osób, w których przejawy cech charakteru tych jednostek nie prowadzą do długich i nierozwiązywalnych sprzeczności. Taka definicja, podana w Wikipedii, doskonale odzwierciedla istotę rozpatrywanego zjawiska.

Kompatybilność w społeczeństwie

W każdym związku, czy to związek z rodziną, szefami, przyjaciółmi, zrozumienie odgrywa ważną rolę. Psychologiczna zgodność ludzi oznacza intymność, podobieństwo. Dzieje się tak, gdy postacie i widoki nie są wrogie, ale uzupełniają się. W towarzystwie innych ludzi od czasu do czasu doświadczamy rezultatu zgodności psychologicznej. Atmosfera w grupie i wyniki wszelkich wspólnych działań w dużej mierze zależą od stopnia zgodności psychologicznej. Każda zbiorowa grupa istnieje w ramach zgodności społeczno-psychologicznej. Obejmuje ona wspólność celów i wartości, postaw wobec działań i towarzyszy, motywację działań, a także osobliwości struktury psychologicznej każdego członka grupy.

Innym rodzajem zgodności psychologicznej jest zgodność psychofizjologiczna. Jest to zgodne z poziomem rozwoju fizycznego i psychomotorycznego (rozwój umiejętności intelektualnych i motorycznych). Tutaj mówimy o tym samym przejawie podstawowych procesów mentalnych i jednego stopnia sprawności ludzi w tych lub innych umiejętnościach zawodowych.

Zgodność psychologiczna temperamentów ma dziwną cechę, która polega na tym, że im więcej osób ma podobieństwa w zakresie temperamentu, tym większe są szanse zarówno na kompatybilność, jak i niekompatybilność tych osób. Innymi słowy, im więcej ludzi jest do siebie podobnych, tym łatwiej im znaleźć wspólny język. Jednak szanse wzajemnej niechęci są większe. To jest taka dziwna sprawa, kompatybilność ...

Kompatybilność rodzinna

Oczywiście zgodność psychiczna członków rodziny jest o wiele ważniejsza niż zgodność z nieznanymi i mniej bliskimi nam osobami. Rodzina jest najcenniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka. Jeśli nie wybieramy rodziców, a kwestia kompatybilności nie ma tutaj szczególnego znaczenia, musimy mówić o psychologicznej zgodności małżonków, ponadto wiedza na ten temat jest po prostu konieczna.

Głównym celem małżeństwa jest stworzenie szczęśliwego związku. Urodziliśmy się dla szczęścia, jest w naszych rękach. Zrozumienie siebie nawzajem i wzajemne relacje - kluczowy czynnik w trwałości relacji małżeńskich. Łatwo więc zgadnąć, że niezgodność psychiczna wynika z niechęci do zrozumienia małżonka i obiektywnej oceny własnego zachowania.W relacji małżeńskiej ważne jest zrozumienie całej wielowarstwowości zgodności psychologicznej. Zgodność emocjonalna, moralna, duchowa, seksualna - są to poziomy zgodności psychologicznej, od których zależy los małżeństwa. Im bardziej ta kompatybilność, tym lepiej ze sobą współmałżonkowie. Im więcej męża i żony ma bliskie strony i wspólne interesy, tym pełniejsza jest ich psychologiczna zgodność.

Harmonia w relacjach rodzinnych zależy od kilku głównych czynników zgodności psychologicznej:

  • emocjonalna strona relacji małżeńskich, stopień przywiązania do siebie;
  • wspólna kultura zgodność psychiczna małżonków poziom małżonków, stopień ich dojrzałości psychicznej i społecznej;
  • zgodność seksualna partnerów.

Sukces lub porażka małżeństwa zależą od cech osobistych małżonków, rozwoju i kontroli nad którym każdy jest odpowiedzialny.

Problemy zgodności psychologicznej, jeśli masz na to ochotę, mogą zostać rozwiązane. Aby to zrobić, musisz popracować nad sobą, rozwinąć w sobie pewne cechy i spróbować pozbyć się niektórych. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że robisz to wszystko ze względu na miłość, spokój i osobiste szczęście.