NIP służy do rozliczania podatników w kraju. Osoba, która zarejestrowała INN, otrzymuje zaświadczenie o rejestracji w urzędzie podatkowym.

Dlaczego dziecko ma INN?

Być może rodzice mogą mieć do czynienia z faktem, że w ogrodzie lub szkole wymagają TIN dziecka. Następnie zaczynają się uczyć, gdzie i jak zdobyć NIP dla dziecka. Jednak nikt nie ma prawa wymagać jego niezbędnej obecności. Jest wydawany w departamencie terytorialnym służby podatkowej w miejscu zamieszkania jednego z rodziców.

Pytanie, czy NIP jest konieczny dla dziecka, jest nadal otwarte. Większość ludzi jest skłonna uwierzyć, że dziecko, zanim osiągnie wiek 14 lat, nie potrzebuje NIP, ponieważ nie pracuje, nie otrzymuje dochodów, nie angażuje się w żadną inną działalność wymagającą kontroli przez inspekcję podatkową. A wzięcie go pod uwagę jako podatnika nie jest jeszcze wskazane, ponieważ nie osiągnął poziomu rozwoju wieku, gdy obecność NIP jest obowiązkowa.

Jak uzyskać numer NIP dla dziecka w Rosji?

Rodzice muszą przygotować następujące dokumenty do rejestracji NIP dziecka:

 • paszport jednego z rodziców;
 • kopia paszportowa: skręcić ze zdjęciem, rejestracją, listą dzieci;
 • oryginał akty urodzenia ;
 • kopię aktu urodzenia ze znakiem na przynależności państwowej dziecka;
 • dokument, który potwierdza rejestracja dziecka w jego miejscu zamieszkania na przykład wyciąg z książki domowej lub kopię dowodu rejestracyjnego dla faktycznego miejsca zamieszkania;
 • Formularz wniosku 2-2-Rachunkowość, gdzie wnioskodawca jest samym dzieckiem, a rodzic - tylko jego przedstawiciel prawny.

Należy zauważyć, że jeżeli numer NIP musi dotyczyć kilku dzieci, wówczas musi istnieć odpowiednia liczba kopii wszystkich dokumentów. Ponieważ każda aplikacja jest dołączona do listy kopii.

Wraz z pełnym pakietem dokumentów należy skontaktować się z urzędem podatkowym w miejscu zamieszkania. Po dostarczeniu dokumentów rodzic otrzymuje pokwitowanie odbioru dokumentów.

Termin nadania IDN dziecku w Federacji Rosyjskiej to pięć dni roboczych.

Przy rejestracji i otrzymaniu TIN opłaty nie są pobierane.

Jak wydać NIP dla dziecka na Ukrainie?

Rejestracja NIP dla dziecka na terytorium Ukrainy wymaga przygotowania następujących dokumentów:

 • paszport jednego z rodziców;
 • kserokopię paszportu;
 • oryginał i kopia aktu urodzenia dziecka;
 • wniosek w imieniu rodzica, który może zostać wydany po wizycie w urzędzie podatkowym.

Paczka dokumentów jest dostarczana do STI w miejscu rejestracji jednego z rodziców. O obecność NIP można poprosić rodziców w przypadku rejestracji dziecka w przedszkolu, różnych specjalistycznych kręgach i sekcjach w wieku szkolnym. Okazuje się więc, że dziecko, zanim osiągnie wiek trzech lat, nie może spieszyć się z przygotowaniem NIP, ale raczej zrobić to bliżej czasu pójścia do przedszkola.

W przypadku dziecka w wieku powyżej 14 lat NIP jest obowiązkowy.

Termin rejestracji wynosi 5 dni roboczych od momentu przesłania dokumentów do organu podatkowego w miejscu rejestracji. Czy potrzebuję dziecka? Obcokrajowcy mogą również wydawać NIP dla dziecka na Ukrainie. Główny pakiet dokumentów musi być załączony:

 • tłumaczenie paszportu na język ukraiński i jego kserokopię, która musi być poświadczona przez notariusza;
 • karta imigracyjna (jeśli przebywasz w kraju do 90 dni) lub zezwolenie na pobyt (jeśli mieszkasz na Ukrainie dłużej niż trzy miesiące).

Jeżeli zezwolenie na pobyt wydawane jest w języku ukraińskim, tłumaczenie paszportu i jego notarialnie nie jest wymagane.