jak dokładnie obliczyć wiek ciążowy w tygodniach Kobiety aktywne seksualnie nie zawsze pamiętają datę ostatniego kontaktu seksualnego. Dlatego istnieją trudności w obliczeniu czasu trwania ciąży. Przyjrzyjmy się algorytmowi obliczeń i dowiedzmy się, jak dokładnie obliczyć wiek ciążowy w tygodniach i dlaczego istnieje kilka metod obliczeniowych.

Co to jest "okres embrionalny" i jak jest obliczany?

Jak wspomniano powyżej, kobietom często trudno nazwać datę ostatniej płci. Od momentu zapłodnienia oblicza się tak zwany embrionalny czas trwania ciąży. W praktyce jest rzadko używany. W większości przypadków można go ustalić jedynie za pomocą ultradźwięków.

Tak więc podczas podobnego badania lekarz mierzy wielkość płodu, który faktycznie ustala wiek ciążowy. Jednak nawet w tym przypadku, niedokładności w obliczeniach są możliwe, ponieważ Każdy organizm ma indywidualne cechy rozwoju.

Często przy ustalaniu okresu embrionalnego lekarze polegają na dacie owulacji. Ale nawet w takich przypadkach możliwe są błędy w obliczeniach. Faktem jest, że sama owulacja jest narażona na czynniki zewnętrzne, więc w niektórych cyklach menstruacyjnych można ją zauważyć wcześniej lub, przeciwnie, późno.

Jeśli mówimy o tym, jak prawidłowo obliczyć embrionową ciążę ciąży na kilka tygodni, to w tym przypadku liczba tygodni, które minęły od oczekiwanego dnia zapłodnienia (dzień, w którym uprawialiście seks) musi być usunięta z bieżącej daty. W takich obliczeniach czas trwania całej ciąży powinien wynosić 266 dni, czyli 38 tygodni kalendarzowych.

Jak samodzielnie obliczyć liczbę tygodni ciąży i termin dostawy?

Pomimo faktu, że okres embrionalny ciąży jest dokładniejszy i bezpośrednio odzwierciedla rozwój płodu, wszyscy lekarze stosują położnictwo podczas obliczania. W tym samym czasie lekarze rozpoczynają obliczanie okresu ciąży od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Zatem termin położniczy będzie równy liczbie tygodni, które upłynęły od daty powyżej do dnia dzisiejszego.

Aby ustalić datę urodzenia, możesz skorzystać z tak zwanej formuły Negela. Tak więc, od pierwszego dnia ostatniej miesiączki obserwowanej u kobiety, konieczne jest zajęcie 3 miesięcy. Następnie otrzymana data zostanie dodana tydzień lub 7 dni. W rezultacie kobieta w ciąży może ustalić przybliżoną datę narodzin dziecka.

Jakie są inne sposoby określania czasu trwania ciąży?

Metody opisane powyżej w celu ustalenia obecnej ciąży są najważniejsze. Wyjaśnia to fakt, że do ich użycia nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia ani aparatura. Jednak w celu potwierdzenia dokładności obliczeń, podczas wykonywania USG, lekarze często prowadzą pomiary ciała sam płód.

Również w późniejszym terminie możliwe jest zastosowanie takiej metody, jak ustalenie terminu pierwszego mieszania. jak obliczyć wiek ciążowy w tygodniach Uważa się, że u kobiet, które rodzą pierwsze dziecko, pierwsze "połączenie" z dzieckiem obserwuje się przez okres 20 tygodni. Jeśli chodzi o wieloródkę, to z reguły u takich kobiet pierwsze ruchy można zaobserwować 2 tygodnie wcześniej.

Tak więc, jak można zobaczyć w artykule, możliwe jest obliczenie dokładnego czasu trwania ciąży na kilka tygodni na kilka sposobów. Jednak przy ich użyciu warto wziąć pod uwagę fakt, że żaden z nich nie jest idealny z różnych powodów. Dowód tego może służyć, tak zwane "wczesne" lub, przeciwnie, "późne" narodziny, gdy dostawa odbywa się na czas, ale czas jej rozpoczęcia nie pokrywa się z datą ustaloną przez obliczenia.