Akademia Sztuk Pięknych, Akademija likovnih umjetnosti - Sarajewo