Muzeum Etnograficzne w Eirarbakki, Folklore Museum of Eyrarbakki - Eirarbakki