Nie każda osoba lub para ma możliwość posiadania swoich dzieci. W wielu przypadkach takie osoby muszą myśleć o adopcji dziecka z domu dziecka. Dla wielu nie jest to łatwa decyzja, a przed podjęciem tak ważnego kroku trzeba bardzo dobrze zważyć zalety i wady.

Problemy adopcji dziecka z domu dziecka

Усыновление ребенка из дома малютки

Oprócz problemów biurokratycznych i finansowych dużą rolę odgrywa psychologiczna strona problemu. Rodzice nie mogą przewidzieć, jak rozwiną się relacje z dzieckiem, wielu boi się genetycznej dziedziczności, która może przejawiać się wraz z wiekiem. Istnieje wysokie ryzyko, że nie wszyscy krewni zaakceptują dziecko jako własne, a następnie pokażą negatywne nastawienie do dziecka. Dzieje się tak, gdy nie tylko krewni przed takim krokiem, ale także jeden z małżonków. W takich przypadkach nie spiesz się. Stopniowo i bardzo dyskretnie, należy upewnić się, że wszyscy krewni, a zwłaszcza najbliżsi, zgodzą się zabrać dziecko z domu dziecka. Na początek możesz zaprosić swoją rodzinę, aby pomogła sierocińcu, na przykład, w wzięciu udziału w akcjach charytatywnych w zajęciach dla dzieci. Być może po rozmowie z dziećmi krewni zmienią swoje podejście do adopcji. Czasami, aby pokonać opór bliskich, kobiety muszą udać się do oszustwa i naśladować ciążę. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy planowane jest przyjęcie dziecka. Przyjmując dziecko do roku, możesz uzyskać zgodę na zmianę daty urodzenia w certyfikacie, co może być przydatne, jeśli pochodzenie dziecka jest ukryte przed krewnymi.

Problemem jest również to, że większość rodzin chce bardzo młodego i zdrowego dziecka, a kolejka dla takich dzieci jest oczywiście dłuższa niż dla starszych dzieci lub cierpiących na jakiekolwiek choroby. Przyjęcie noworodka z domu dziecka jest bardziej problematyczne, ponieważ ustawodawstwo każdego kraju określa minimalny wiek, w którym adopcja jest możliwa. Na przykład na Ukrainie wiek ten wynosi 2 miesiące od daty urodzenia.

Procedura przyjęcia dziecka z domu dziecka

Najpierw musisz przestudiować prawa związane z adopcją. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą znać nie tylko ich prawa i obowiązki, ale także kompetencje organów opiekuńczych, rady kuratorów lub opiekunów. Zasady adopcji dziecka z domu dziecka można znaleźć w serwisie dla dzieci. Pierwszym krokiem jest zebranie dokumentów do adopcji dziecka. Konieczne jest wzięcie pod uwagę, że każdy dokument ma swój okres ważności, a jeśli do czasu jego przyjęcia ważność któregokolwiek z dokumentów wygasła, wówczas będzie musiała zostać przedłużona. Dlatego lepiej od razu dowiedzieć się wszystkich szczegółów, określić kolejność wykonywania dokumentów, a następnie przystąpić do działania. Organy opiekuńcze mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat procesu adopcji na określonym obszarze, a także adresy domów dziecka. Czasami obowiązkowo należy przejść przez szkołę rodziców adopcyjnych, ale decyzję podejmuje się indywidualnie. Niektóre agencje opiekuńcze i organizacje charytatywne mogą zamieszczać w internecie krótkie informacje i zdjęcia dzieci ze sierocińca i szkół z internatem. Ma to na celu poinformowanie potencjalnych rodziców adopcyjnych o dzieciach, które potrzebują rodziny. Ale takie organizacje nie mają prawa działać jako pośrednicy. Ребенок из дома малютки Aby nie stwarzać problemów dla samych siebie, osoby, które chcą adoptować dziecko, powinny stosować się tylko do służb państwowych, ściśle monitorować przebieg procedury adopcyjnej. Aby uzyskać informacje na temat adopcji, możesz również skontaktować się z Departamentem ds. Adopcji i ochrony praw dziecka.

Nie każda osoba, a nie każda rodzina, może adoptować dziecko z domu dziecka . W celu ochrony dzieci ustalono surowe wymagania dla rodziców adopcyjnych, a czasami ograniczenia te mają zupełnie odwrotny skutek. Ale mimo trudności, co roku setki dzieci mają szansę na szczęśliwe życie w kochającej rodzinie, a setki rodziców mają okazję poznać radość z macierzyństwa i ojcostwa.